Neo Plan Yapı kentsel dönüşüme reform kattı!

2014 yılında başlayan kentsel dönüşüm yolculuğunu 2021 yılında zirveye taşıyan Neo Plan Yapı kurucularından Yüksek İnşaat Mühendisi Necmi Okumuş ile kentsel dönüşümdeki en önemli kurallarını konuştuk. Neo Plan Yapı’nın kentsel dönüşümde oluşturduğu yeni model ve tüm detaylar sadece www.insaatnoktasi.com haberimizde…

Neo Plan Yapı kentsel dönüşüme reform kattı!

Kentsel dönüşüm benim için hayat kurtarmak

Necmi Okumuş ‘’Serbest bölgede fabrikalar inşa ediyorum, yurt dışında inşaat yapıyorum ancak hiçbiri kentsel dönüşüm kadar heyecan ve keyif vermiyor. Onlar mesleğimizin gerektirdiği işlerden birkaçı ama kentsel dönüşüm benim için hayat kurtarmak. Bu yüzden bu işi geliştirmek adına çok çaba harcıyoruz. ‘’ dedi.

Kentsel dönüşümde devrim!

Kentsel dönüşüm uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Necmi Okumuş tarafından geliştirilen NEOPARATİF model ile kentsel dönüşümde inşaatın yapım aşamasına kadar olan tüm süreçler tek bir çatı altında toplandığını ve mal sahiplerini de kargaşadan kurtaracak bir çözüm olduğunu anlattı.

Kentsel dönüşümde İzmir’e oldukça büyük hizmet veren Neo Yapı oluşturdukları yeni modeli anlatırken kentsel dönüşümün önemini vurguladı.

NEOPARATİF nedir?

NEOPARATİF AMACIMIZ;

Neo yapı kentsel dönüşüm planlama sisteminde bir binanın kentsel dönüşümü planlanırken eski bina değeri, mimari planın nasıl olacağı, bu mimari plan kapsamında yeni binanın yaklaşık maliyeti ve yeni bina değeri, kentsel dönüşüm kredi ve kira faydaları ve inşaatın nasıl ve hangi firma tarafından yapılacağı profesyonel ve yetkili kuruluşlar ile siz mal sahipleri için belirlenerek tam bir kentsel dönüşüm müşavirlik hizmeti vermeyi amaçlamaktayız.

1. Mevcut binanın imar durumu, aplikasyon krokisi, mimari ve betonarme projesi, tapu kaydı, tapu senedi, apartman yönetim planı ve yönetim kararı 2. Binam riskli mi? Depreme dayanıklı mı? 3. Mevcut binanın ekspertizi 4. Banka kredisi ve kira yardımı 5. Yeni binanın proje çizimi 6. Yeni binanın proje ekspertizi 7. Yeni binanın yaklaşık maliyeti 8. Kentsel dönüşüm kar-zarar değerlendirmesi 9. İnşaatın yaptırılması

BİNAYA AİT MÜLKİYET BİLGİLERİ

Mevcut binanın imar durumu, aplikasyon krokisi, mimari ve betonarme projesi, tapu kaydı, tapu senedi, apartman yönetim planı ve yönetim kararı Yukarıdaki bilgi ve belgelere ulaşmak yaklaşık maliyeti 1500 tl olan bu belgeleri apartman sahipleri tarafından ödenmemek için müteahhide gittiği ve planlamanın sac ayağının yanlış başlamasını engellemek adına apartman yönetim, planlama kararı olan ve bir müşavir firma ile anlaşma imzalayan apartman heyetinin talebi ile ilgili belediyeden, tapu müdürlüğünde ya da lihkap bürolarından alınabilmesi için bir düzenleme yapılması gerekmektedir.

BİNAM RİSKLİ Mİ? DEPREME DAYANIKLI MI?

6306 Sayılı kentsel dönüşüm yönetmeliğine göre çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından lisanslı bir kuruluş olan ‘’Neo Yapı’’ olarak yapacağımız çalışmalarla bu soruya hizmet veriyoruz.

MEVCUT BİNANIN EKSPERTİZİ

Eski binanızın, dairenizin ya da mülkiyetinizin piyasa şartlarındaki değerini bilirseniz yeni bina yapıp yapmama konusundaki kararlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Sahip olduğunu bilirseniz kazançlarınızı daha iyi değerlendirebilirsiniz. Ekspertizlerimiz SPK ve BDDK onaylı banka teminat ve kontrolü ile yapılmaktadır.

BANKA KREDİSİ VE KİRA YARDIMI

Binanız riskli olup kentsel dönüşüm sonunda değerlendirilmiş ise devlet desteği ile her bir malik 18 ay kira ya da yaklaşık %4 konut kredi faiz indirimi imkanlarından faydalanabilir.

YENİ BİNANIN PROJE ÇİZİMİ

İlgili belediye imar yönetmelikleri kapsamında yapılabilecek yeni binanın nasıl olacağına siz ‘’mal sahiplerinin ‘’talepleri ile uzman mühendis ve mimar kadromuzla değerlendiriyoruz. Bunun için yazılmış matematiksel ‘’neoparatif’’ modelimiz mal sahiplerinin her türlü değişkende eşitlik ilkesini sağlamasını başarmaktadır. Kentsel dönüşüm kapsamında uzlaşı için 2/3 çoğunluk ana kıstas alınarak ‘’tüm mal sahiplerinin ‘’ istekleri doğrultusunda maksimum isteklerini karşılayacak planlama yapılmaya çalışılmaktadır. Bunun için verilen anket çalışmalarının detaylı ve içtenlikle düzenlenmesi gerekmektedir.

Geçmiş sistemlerde bizim inşaat alanlarında iki tür yöntem vardı.

1) Kat karşılığı inşaat: alıcısı belli olmayan satıcının planlayıp yaptığı ve alıcının değerlendirmeleri sonucunda en iyi şartlarda en makul yapıyı aldığı ama hala %100 memnun olamadığı yapım türüdür.

2) Taahhüt karşılığı inşaat: alıcısı ve satıcısı belli olan istenilen projeyi planlayıp yapımının sağlandığı ve alıcının bedelini ödediği yapım ve planlama şeklidir. Kentsel dönüşümde yeni bir model elde edilip durum tespiti alıcısı belli olan alıcının planlamak istediği ya da planladığı yapının yapılmasını istemektedir. Müşavirlik modelimiz tam olarak bir apartmanda bulunan tüm dairelerin, dairenin tamamının değerlendirmesi alınıp en az 2/3 ün kararı ve istekleri doğrultusunda bedel analizleri ayrı ayrı yapılacağı için farklı büyüklük ve farklı birim sayısı ve farklı detaylarla inşa edilebilecek şekilde planlanabilmelidir.

YENİ BİNANIN PROJE EKSPERTİZİ

Sizinle beraber oluşturduğumuz projemiz üzerinden kentsel dönüşüm kapsamında tekrar ekspertiz yaptırarak, yeni binanızın, dairenizin yeni değerini de belirliyoruz.

YENİ BİNANIN YAKLAŞIK MALİYETİ

Sizinle beraber oluşturduğumuz projelerin toplam m2’si üzerinden piyasa ve bayındırlık birim fiyatları üzerinden birim m2 maliyetini (yaklaşık maliyetini) kesin hesaplamamızı yapıyoruz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAR-ZARAR DEĞERLENDİRMESİ

Riskli olup olmadığı belirlenen, eski değeri tespit edilmiş proje sizin isteklerinize göre minimum 2/3 katılım oranıyla çizilmişi, planlanmış, planlanan projelerden ekspertiz yapılarak yeni binanın değeri tespit edilir. Kâr zarar değerlendirmesi yaparak kentsel dönüşüm kapsamında binanızın ne kadar karlı bir yatırım olacağı sizin için belirlenir.

İNŞAATIN YAPTIRILMASI

Kar-zarar değerlendirilmesi yapılmış apartmanınızda inşaatınız biz Neo Plan Yapı olarak yapabileceğimiz gibi, sizin tercih ettiğiniz ve hazırlanan dosyayı tercih eden bir firma bizim hazırladığımız, dosyayı alıp projemize teklifte bulunarak rekabet yaratıp kaliteyi arttıracak ve bina inşaat maliyetini düşürecektir.

Birbirinden bağımsız süreçler tek bir çatıda birleşiyor!

NEO Plan Yapı yönetim kurulu başkanı Necmi Okumuş kentsel dönüşümde yeni bir model geliştirdi. Kentsel Dönüşüm Müşavirlik Yönetimi ‘’NEOPARATİF’’ adı ile oluşan yeni sistemde kentsel dönüşümde birbirinden farklı bağımsız süreçleri bağımsız firmalar tarafından tek bir merkez altında birleştirilerek kentsel dönüşüm sürecini hızlı ve profesyonel hale getirip mal sahiplerinin işlerini büyük ölçüde kolaylaştırdığını anlattı.  Bu süreçler özetle;

1. Lisanslı kentsel dönüşüm firması

2. Mimarlık firması

3. Statik proje firması

4. Makine proje firması

5. Elektrik proje firması

6. SPK Gayrimenkul Değerleme firması

7. Harita proje firması

8. Şehir planlama proje firması

9. Jeoloji/jeofizik/geoteknik firması

10. Çevre planlama firması

11. Baroya kayıtlı hukuk firması

12. Adalet bakanlığı bilirkişisi

13. İnşaat Maliyet Analiz firması

14. Sosyolog ve Psikolog danışmanlık firması

15. Banka

16. Sekreterya

Yukarıdaki firmaların birbiri ile bağlantısı profesyonel çözüm ortaklığı dışında oluşmaya başlandığında yapılan çalışmalar sekteye uğramakta ve amaçtan sapılmaktadır.

insaatnoktasi.com bir iştiraki ve ticari markasıdır.