Enka İnşaat net dönem karını açıkladı!

Enka İnşaat 2020 yılının ikinci çeyreğinde ana ortaklık net dönem karını açıkladı.

Enka İnşaat net dönem karını açıkladı!

Enka İnşaat 2020 yılının ikinci çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 2.385 milyon TL ile hem ortalama piyasa beklentisi olan 1.733  milyon TL'nin, hem de bizim beklentimiz olan 1.638  milyon TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada mühendislik ve inşaat grubu kaynaklı yatırım faaliyetlerinden gelirlerin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 1.084,5  milyon TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yıla göre yaklaşık aynı seviyede kalan Şirket'in brüt karı ise maliyetlerdeki artışa bağlı olarak %16,2 oranında azalmış ve 536,7mn TL'ye gerilemiştir.

Operasyonel giderler aynı dönemde %12,7 oranında gerilerken, diğer faaliyetlerden 2. çeyrek 2020'de 24,1  milyon TL gider kaydedilmiş ve faaliyet karı da %7,5 oranında azalarak 363  milyon TL'ye inmiştir. Diğer taraftan, mühendislik ve inşaat grubu kaynaklı yatırım faaliyetlerinden gelirler 2. çeyrek 2019'daki 851,1  milyon TL'den 2. çeyrek 2020'de 2.169 v TL'ye yükselmiş ve bu durum Enka İnşaat'ın yüksek ana ortaklık net dönem karı kaydetmesinde ana etken olmuştur.

İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket'in Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı birinci çeyrekteki zarar rakamının etkisiyle 1.684,6  milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde Şirket 1.919,4 milyon TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.
 

insaatnoktasi.com bir iştiraki ve ticari markasıdır.