Bakanlık’tan Mavişehir’e Zemin+17 kat sınırı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karşıyaka Mavişehir’de Toplu Konut alanı sınırı içerisinde yer alan arsa vasıflı sekiz parselde zemin + 17 kat sınırı getirdi.

Bakanlık’tan Mavişehir’e Zemin+17 kat sınırı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, imar planlarında “serbest kat” ifadesinin önümüzdeki haziran ayına kadar kaldırılmasını için harekete geçmişti. Bununla ilgili belediye meclislerinin karar alması gerektiği ifade edilmişti.

KENDİ ARAZİSİ İÇİN Z+17 KAT

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Karşıyaka Mavişehir’deki 8 parseldeki arazisi için z+17 kat sınırı getirdi.

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI

Yapılan imar planı değişikliği ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

 “Plan değişikliğine konu olan yapı adalarının toplam büyüklüğü 137,782.58 m² dir. İzmir İli Karşıyaka İlçesinde, Mavişehir Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı sınırları içinde yer almaktadır. Planlama alanı tapuda İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Şemikler Mahallesi, 25470 ada 2 parsel 25475 ada 2 parsel, 25478 ada 2 parsel ve 25487 ada 2 parsellerde kayıtlıdır. Plan değişikliğine konu olan yapı adalarından 25470 ada 2 parsel, Mavişehir Toplu Konut Alanı’nın batı sınırında, kıyıya yakın konumda yer almaktadır. Yapı adasının güneyinde ve güneydoğusunda yapılaşmasını tamamlamış konut alanları bulunurken, yapı adasının kuzeydoğusunda faal durumda Bahçeşehir Koleji bulunmaktadır. Plan değişikliğine konu olan alanın kuzeyinde bulunan 25488 ada 1 parsel de konut alanı olarak planlı alanlardan olup, henüz yapılaşma gerçekleşmemiş durumdadır”

YAPILAŞMA HENÜZ YOK

Onaylı Mavişehir Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı’nda, plan değişikliğine konu olan 25475 ada 2 parsel, 25478 ada 2 parsel yapı adalarında yapılaşma koşulları Emsal: 1.35, Hmax: SERBEST olarak belirlenmiştir. Plan değişikliğine konu olan her iki yapı adasında da henüz yapılaşma başlamamıştır.  Onaylı Mavişehir Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı’nda, plan değişikliğine konu olan 25487 ada 2 parsel üzerindeki yapılaşma koşulları Emsal: 1.35, Hmax: SERBEST olarak belirlenmiştir. Plan değişikliğine konu olan alanın çevresinde, kat yüksekliğinin serbest bırakıldığı dönem içinde farklı kat yüksekliklerine sahip yapılaşmalar gerçekleştirilmiştir. Yapı adalarının bir bölümünde yapılaşmalar tek bir kat yüksekliğine sahip bloklar halinde gerçekleşirken, bir bölümünde ise aynı yapı adası içinde farklı kat yüksekliğine sahip blokların bir arada yapımı gerçekleşmişti. Plan değişikliğine konu olan alanın çevresinde, kat yüksekliğinin serbest bırakıldığı dönem içinde farklı kat yüksekliklerine sahip yapılaşmalar gerçekleştirilmiştir. Yapı adalarının bir bölümünde yapılaşmalar tek bir kat yüksekliğine sahip bloklar halinde gerçekleşirken, bir bölümünde ise aynı yapı adası içinde farklı kat yüksekliğine sahip blokların bir arada yapımı gerçekleşmiştir”

TEŞEKKÜLLER VE SİLÜET DİKKATENE ALINARAK

Plan değişikliğine konu olan alan ve bu alanla birlikte Mavişehir Toplu Konut Alanı içindeki konut alanları da genel olarak plan değişikliği yapılması zorunlu hale gelen, yapı yüksekliklerinin SERBEST olarak tanımlandığı alanlardandır. Bu nedenle, söz konusu alanda herhangi bir uygulamaya gidilebilmesi için plan değişikliği yapılması zorunlu hale gelmiştir. plan değişikliği gerekçesi bölümünde açıklanan mevzuat değişikliği gereğince hazırlanmış olan plan değişikliği ile 25470 ada 2 parsel üzerinde var olan yapılaşma kararlarından Emsal:1.40 değeri aynen korunurken, Hmax:SERBEST olarak düzenlenmiş olan yapı yüksekliği, “çevredeki mevcut teşekküller ve silüet dikkate alınarak” ve çevre adalarda yer alan maksimum kat sayısını aşmayacak şekilde düzenlenmiştir.  25475 ada 2 parsel, 25478 ada 2 parsel ve 25487 ada 2parsel üzerinde var olan yapılaşma kararlarından Emsal:1.35 değeri aynen korunurken, Hmax:SERBEST olarak düzenlenmiş olan yapı yüksekliği, çevre adalarda yer alan maksimum kat sayısını aşmayacak şekilde düzenlenmiştir.  İmar planında yapılan bu düzenleme ile kat sayısı zemin + 17 kat olacak şekilde Yençok:ZEMİN+17 kat olarak düzenlenmiştir.  Hazırlanacak projelerde kat yükseklikleri, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin kat yükseklikleri başlıklı 28. Maddesi kapsamında belirtilen yükseklik değerlerine göre projesi ile belirlenecektir”

insaatnoktasi.com bir iştiraki ve ticari markasıdır.