İngiltere, "Temiz Çelik" İçin Endüstriye Fon Sağlayacak

Hükümet, 2050 yılına kadar sıfır sera gazı emisyonuna ulaşma çabalarını hızlandırmak için İngiltere çelik endüstrisine daha fazla fon sağlayacağını açıkladı.

İngiltere, "Temiz Çelik" İçin Endüstriye Fon Sağlayacak

250 milyon sterlinlik Temiz Çelik Fonu yaratma planları yakın zamanda İngiltere hükümetinin Ekonomi, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanlığı (BEIS) tarafından yayınlanan, endüstriyel enerji dönüşüm fonunu, endüstriyi destekleme adlı bir belgede açıklandı. 2050 yılına kadar endüstrinin hedeflerine ulaşmasını sağlamak için stratejik planlar yapıldı.
Şu anda hükümet, sektörden temiz çelik emellerini gerçekleştirmedeki engeller ve bunların aşılmasında kazanılacak fırsatlar da dahil olmak üzere fonun ayrıntılı bir tasarımının oluşturulmasına destek olmak istiyor.
Malzeme İşleme Enstitüsü CEO'su Chris McDonald, Malzeme Dünyasına, İngiltere çelik endüstrisinin karşılaştığı dekarbonizasyon zorluklarının tanınmasının memnuniyetle karşılandığını söyledi. “Son blogunda Bill Gates, biri sıfır karbon emisyonu elde etmekten bahsettiği zaman, her zaman" çelik için ne yapacaksınız?" diye yanıt verdi.” dedi.
"İngiltere hükümeti bu zorluğun büyüklüğünü fark etti ve hem hükümetten hem de sektörden bu sorunu çözmek adına birlikte çalışmak için ortak bir çaba gerektirdiğini kabul etti. Temiz çelik üretim yöntemleri için araştırmalara önerilen yatırım, gerekli Ar-Ge finansmanını sağlayacak, endüstri için riski azaltacak ve işbirliğini teşvik edecektir. Başarılı olduğunda, aynı zamanda dünya çapında üretilebilecek ve ihraç edilebilecek yeni teknolojilerle sonuçlanmalıdır. ”
Demir Çelik Derneği Başkanı Martin Brunnock, ”Birçok şirket, mevcut çelik üretim teknolojisine ve gerçekten de bölgedeki konumuna bağlı olarak farklı zorluklar yaşayacak. Hükümet, çelik şirketlerinin geleceğin teknolojilerini yaratmak için yenilik yapmak için bu fonu kullanmalarını kolaylaştırmalı. ”dedi.

PİYASALAR