Pergamon Status, 2021’den umutlu!

Pergamon Status Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi ile ihracatı, dış ticaret şirketlerinin avantajlarını ve 2021 yılı beklentilerini konuştuk...

Pergamon Status, 2021’den umutlu!

Pergamon Status Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi ile ihracatı, dış ticaret şirketlerinin avantajlarını ve 2021 yılı beklentilerini konuştuk. www.insaatnoktasi.com takipçilerine özel açıklamalarda bulunun Eskinazi, pandeminin ihracat üzerine etkilerini anlatırken, 2021 yılından umutlu olduklarını dile getirdi.

  • Pergamon Status Dış Ticaret 2020’yi nasıl geçirdi?

2020 yılında özellikle pandeminin ilk şokunun yaşandığı Nisan - Mayıs aylarında en çok ihracat yaptığımız EURO bölgesinde ekonomilerin kapanması kısıtlamaların uzun sürmesi gümrük kapılarını kapatılması nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi şirketimiz ihracatı da çok düşmüştü.  Mart ayından itibaren azalmaya başlayan ihracatımız Nisan ve Mayıs aylarında %50 azaldı.

Siparişler iptal edildi. Üretimi tamamlanmış sevk aşamasına gelmiş mallar bile depolarda bekletildi.

İhracatçı tarafından tüm üretim maliyetlerine katlanılmasına rağmen ne zaman ihraç edileceği bedelinin ne zaman tahsil edileceği belirsiz olumsuz bir süreç yaşandı.

Ancak Haziran ayında yavaş yavaş ekonomilerin açılması ve önlemlerin gevşetilmesiyle birlikte ihracatımızda tekrar artışa geçti. Nitekim Ağustos, Eylül, Ekim aylarından bugüne kadar yapılan ihracattan daha fazla rekor seviyede ihracat gerçekleşti.  

En çok ihracat yaptığımız Avrupa Birliği’nde salgında ikinci dalgasının yaşandığı ve yeniden kısıtlama tedbirlerinin alındığı Kasım, Aralık aylarında ise salgının ilk aylarındaki şok yaşanmadı. İhracatımız düşmedi normal dönemlerde yaptığımız ihracata paralel ihracat gerçekleşti.

Pandemi etkisiyle 2020 yılında ülke geneli ve şirketimiz açısından ihracatın %20 azalacağını tahmin etmiştik ancak temmuz ayından sonra salgının etkisi düzeltildiğinden yılı yaklaşık bir önceki yıl paralelinde tamamladık.

  • 2021 için hedef ve beklentileriniz nelerdir?

2021 ilk ay siparişler göz önüne alındığında 2021 yılının çok iyi geçeceğini düşünüyoruz.

İlk dönemlerinde pandeminin bilinmezliği korku endişe ve önünü görememek ihracatımızı negatif etkilemiş büyük belirsizlik yaratmıştı.

Ancak şimdi her ne kadar mutasyon haberleri ile tedirginlik yaşansa da; aşının kullanıma başlanılması, az da olsa yaşantımızı pandemiye göre yeniden şekillendirmemiz ve ilk aylarda yaşadığımız belirsizliğin kısmen ortadan kalkması, önümüzdeki süreçle ilgili olumlu sinyaller veriyor, siparişlerde daha olumlu gelişmeler izleniyor.

Bu nedenle önümüzdeki dönemde sürecin daha kontrol edilebilir olumlu yönde ve sürdürülebilir bir ihracat performansı gerçekleştireceğimizi bekliyoruz.

İNGİLTERE İLE YAPILAN ANLAŞMA OLUMLU ETKİ EDECEK

Özellikle en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkelerin başında gelen İngiltere ile yapılan ticaret anlaşmasının hem şirketimiz ihracatına ve ülke ihracatına çok olumlu etki yaratacağını düşünüyoruz. Karantinanın olumsuz etkisi olacak olsa da illaki bu durumun geçici olacağını düşünüyoruz. Ayrıca sayın Bakanımızın 2021 yılı için açıklamaları ihracatçının yanında olduğunu belirtmesi ve bazı teşviklerin %50 - %75 çıkarılması ihracatın desteklenmesi bizleri motive ediyor. Kısacası 2021’den umutluyuz.

  • Dış ticaret sermaye şirketi ne demek? Kimler dış ticaret sermaye şirketi olur?

2004/12 no.lu ihracat tebliğine göre Ödenmiş sermayeleri en az 2 milyon TL olan ve bir önceki takvim yılında gümrük beyannamesi bazında; en az (FOB) 100 milyon ABD doları veya eş değerdeki fiili ihracatı gerçekleştiren (transit ve bedelsiz ihracat hariç) anonim şirketler dış ticaret şirketi statüsü kazanmaktadırlar. Her yılın Ocak ayının son gününe kadar başvurulması kaydıyla "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü verilebilir veya halihazırda Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsünü haiz firmalar için söz konusu statü yenilenebilir.

DTSŞ statüsü, ihracatın artırılması amacıyla verilen özel bir statü olup, bu sistemde  bu statü sahibi şirketlere  gümrük dış ticaret ve KDV iadesi mevzuatında ayrıcalıklar ve kolaylıklar sağlanmıştır.

Pergamon Status Ticaret Bakanlık tarafından İhracatı teşvik kapsamında 2003 yılından bu yana her yıl Resmi Gazetede ilan edilerek bu özel statüyle ihracat yapmaktadır.

  • Dış ticaret şirketiyle çalışmanın avantajlarından bahseder misiniz?

Dış Ticaret sermaye Şirketleri için Vergi mevzuatında KDV iade işlemleri için, Gümrük mevzuatında ihracat işlemleri için kolaylıklar ve yasal avantajlar sağlanmıştır. DTSŞ’lerin Devlet yardımlarından öncelikle faydalanması öngörülmüştür. DTSŞ ile çalışılması durumunda bu avantajlardan dolaylı olarak imalatçılar faydalandırılmaktadır.

1-DTSŞ ile çalışmanın Vergisel Avantajları (KDV)

KDV Mevzuatında DTSŞ’ne indirimli ( %4 ) teminat uygulaması avantajı sağlanmıştır. Ayrıca üretiminde DİİB kullanılarak yapılan ihracatta KDV iadesinin tebliğde belirtildiği gibi azaltılması uygulamasından DTSŞ hariç tutulmuş, dolayısıyla bu ihracatta iadenin tamamının alınması avantajı sağlanmıştır. Yine tebliğde DTSŞ diğer bazı avantajlar sağlanmıştır.

Ayrıca, DTSŞ ile çalışılması durumunda, KDV iadesinin Vergi dairesinden tahsili için gerekli tüm işlemler DTSŞ tarafından yerine getirilmektedir. DTSŞ bünyesinde KDV iade işlemleri bu alanda uzman bir kadro tarafından mevzuata uygun hatasız ve eksiksiz  olarak kısa sürede tamamlanarak, KDV iadeleri imalatçı ihracatçılara intikal ettirilmektedir.

İmalatçı ihracatçı firmalar KDV iade işlemleri için gerekli belge ve dosyaların hazırlanması, Vergi dairesinden takibi gibi bilgi ihtisas ve emek gerektiren meşakkatli işlemlerden,  personel, teminat mektubu YMM gibi maliyetlerden kurtulmaktadır. Ayrıca KDV iadesini vergi dairesinden kendisinin tahsil ettiği süreden daha kısa bir sürede DTSŞ’den tahsil etmekte, finansman açısından daha avantajlı olmaktadır.

2- DTSŞ ile çalışmanın Gümrük Avantajları:

DTSŞ statüsü gereği aracılığımız ile gerçekleşen ihracatlar Gümrükte genellikle mavi hat kapsamında işlem görmektedir. Bu uygulama, süre ve maliyet açısından avantaj sağlamaktadır.

İhracat işlemlerinde Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Onaylanmış Kişi Statüsü kriterlerini kolaylıkla sağladığı için ihracat işlemlerinde ATR tasdikinde ücret ödemedikleri gibi zamandan da tasarruf etmektedirler.

  • Hangi sektörlerle çalışıyorsunuz?

Ağırlıklı olarak hazır giyim ve tekstil sektöründe faaliyet göstermekle birlikte, otomotiv yan sanayi, kağıt ve kağıt ürünleri, boya ve kimya ürünleri, kuru meyve ve mamulleri, çimento ve maden sektörlerinde de faaliyetimiz bulunmaktadır

  • Sadece Ege Bölgesi’ne mi hizmet veriyorsunuz? Farklı bölgelerde firmalarla da çalışıyor musunuz?

İzmir ve Ege Bölgesi’nde bulunan 34 firma ile birlikte, İstanbul’da 12, Ankara’da 1imalatçıya hizmet verilmektedir.  

  • İhracata verilen destekler sizce nasıl?

Devlet ihracatı teşviki ve uluslararası pazar payının artırılması için aşağıdaki destekleri sağlamaktadır.

UR-GE Desteği

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği

Tasarım Desteği

Fuar Katılım Desteği

Markalaşma ve TurqualityDesteği

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

Hedef ve Öncelikli Ülkelere İhracatta İlave Destekler

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi

Ancak bu projeleri gerçekleştirmek hem zaman hem çok maliyet ve nitelikli personel gerektiriyor. Ancak çok az sayıda büyük firmalar bu desteklerden faydalanabiliyor.

Devletin tasarım marka katma değerli ürün üretimi ve ihracatı için daha çok üreticileri kapsayacak şekilde ve firmaları sadece nakit desteği değil, devlet koordinasyonu ile   üniversiteler ve  üreticilerle  iş birliği sağlanarak proje bilgi teknoloji  paylaşımı ve desteğiyle daha fazla şirketlerin tasarım markalaşma katma değerli ürün üretimine ve yatırımlarına  destek olunmalıdır.

  • Pergamon Status Dış Ticaret olarak bu yıl yine Ege Bölgesi’nin en fazla ihracat yapan firması ödülünü aldınız öncelikle sizi ve firmanızı tebrik ederim. Başarınızın sırrı nedir?

İhracatını aracılık ettiğimiz imalatçılar ile uyumlu bir çalışma içinde olmamız ve uzman kadromuzla sorunlara zamanında çözüm üretmemiz ve her bir imalatçıyı şirketimizin ortağı görerek birlikte çalışmaktan güç bulmamız başarımızın anahtarıdır.

  • Aldığınız diğer ödüllerden de bahseder misiniz?

TİM’in ilk 1000 ihracatçı sıralamasında son 3 yılda 1000 ihracatçı arasında 18.nci, sektör sıralamasında ise 2.nci olmuş bu güne kadar çeşitli konularda 70 kez ödül almıştır.  2020 yılı Ege bölgesi ihracat şampiyonu olmuştur. Almış olduğumuz ödüllerin bazıları aşağıdaki gibidir:

2020 yılı ödülleri

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ 2020 İHRACATIN YILDIZLARI BİRİNCİLİK

2019 yılı ödülleri

İHKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATI 2019 YILI BAŞARI ÖDÜLÜ

2019 YILINDA EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİ ARASINDA EN FAZLA İHRACAT GERÇEKLEŞTİREN DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETİ

2018 yılı ödülleri

İHKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATI 2018 YILI PLATİN BAŞARI ÖDÜLÜ

2018 YILINDA EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİ ARASINDA EN FAZLA İHRACAT GERÇEKLEŞTİREN DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETİ

İZMİR TİCARET ODASI 2018 YILINDA DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLERDE ALTIN MADALYA

İZMİR TİCARET ODASI 2018 YILINDA YÜKSEK TİCARİ KAZANÇ BEYANI GÜMÜŞ MADALYA

Röportaj: Nihal Özken

insaatnoktasi.com bir iştiraki ve ticari markasıdır.