Çimsa Olağan Kurul Toplantısında yatırım sorularını cevapladı

Buñol Beyaz Çimento Fabrikasının satın alınmasına ilişkin ilgili ülkenin rekabet kurumlarına başvurular yapıldı...

Çimsa Olağan Kurul Toplantısında yatırım sorularını cevapladı

"Buñol Beyaz Çimento Fabrikası Satın Alımıyla İlgili Konular  

Buñol Beyaz Çimento Fabrikasının satın alınmasına (Satın Alma) ilişkin sözleşmenin 28.03.2019 tarihinde imzalanmasının akabinde gerekli tüm hazırlıklar kısa süre içerisinde tamamlanarak ilgili ülke rekabet kurumlarına başvurular yapılmıştır. Ancak özellikle Mart 2020 dönemi sonrasında Covid-19 salgının neden olduğu zorluklar nedeniyle ilgili ülkelerdeki yasal süreçlerin ilerleyişi oldukça yavaşlamıştır. Nihayet 30.09.2020 tarihinde belirli şartların yerine getirilmesi koşuluyla İspanya ve diğer rekabet otoritelerinden gerekli onaylar alınmıştır. Şirketimiz tarafından yapılan 01.10.2020 tarihli KAP açıklamasında da bahsedildiği üzere, söz konusu şartlı onaylar Satın Almanın kesin olarak tamamlanacağı anlamı taşımamakta; işlemin tamamlanması İspanya ve diğer rekabet otoritelerinden alınan bu şartlı onaylarda yer verilen koşullar ile sözleşmesel diğer koşulların yerine getirilmesine bağlı bulunmaktadır.  

  Yeni yapılanma kapsamında terminal şirketlerinin hisselerinin devri 

Şirketimiz tarafından yapılan 01.10.2020 tarihli KAP açıklamasında da bahsedildiği üzere; Şirketimizin ve ana ortağımız Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (Sabancı Holding)'nin operasyonel ve finansal güçlerini birleştirerek, global beyaz çimento pazarında lider bir oyuncu olma ve buna ilişkin daha verimli ve güçlü bir platform yaratma hedefi doğrultusunda, Şirketimizin %40, Sabancı Holding'in %60 oranında sermayesine katılacağı Hollanda'da yerleşik Cimsa Sabancı Cement BV (CSC BV) unvanlı yeni bir şirket kurulması,

- Şirketimizin yurt dışında beyaz çimento operasyonlarını üstlenen iştiraklerimizden Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corporation, Cimsa Cement Sales North Gmbh ve Cimsa Cementos Espana S.A.U.'nun hisselerinin %100'ü ile Cimsa Adriatico S.R.L.'nin hisselerinin Şirketimizin sahip olduğu %70'inin tamamının Hollanda'da kurulacak CSC BV'ye satılması,

- Söz konusu hisselerin sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yapılacak bağımsız değerleme çalışmaları sonucu tespit edilecek değerler üzerinden CSC BV'ye devri, - Kurulacak CSC BV'nin sermayesinin, yukarıda belirtilen değerleme çalışmaları sonucu bulunacak değerler ile Buñol Beyaz Çimento Fabrikası alımındaki finansman koşulları dikkate alınmak suretiyle kuruluş aşamasında ortaya çıkacak nakit ihtiyacı doğrultusunda belirlenmesi,  

Buñol Beyaz Çimento Fabrikasının, yukarıda belirtilen satış işlemleri sonrasında %100 oranında CSC BV bağlı ortaklığı haline gelecek olan Cimsa Cementos Espana S.A.U. tarafından satın alınması ve kapanış işlemlerinin bu suretle tamamlanması hususları kararlaştırılmıştır."

insaatnoktasi.com bir iştiraki ve ticari markasıdır.