Borusan 2020 ilk yarı net karını arttırdı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 6 aylık bilançosunu açıkladı.

Borusan 2020 ilk yarı net karını arttırdı

Şirket KAP'a yaptığı bildiride 30 Haziran 2020'de sona eren 6 aylık dönemde toplam varlıklarının 2.6 milyar TL olduğunu belirtti. 31 Aralık 2019'daki raporunda şirketin toplam varlıkları 2.3 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

Borusan'ın 2020 ilk mali yarıyılında finansal yatırımları 1.8 milyar TL'ye ulaştı. Ayrıca söz konusu dönemde şirketin özkaynakları 2.5 milyar TL olarak gerçekleşirken 31 Aralık 2019'da sona eren önceki mali yılda bu sayı 2.2 milyar TL olarak belirtilmişti.

Borusan Yatırım’ın 1 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020 döneminde esas karı 21.1 milyon TL olurken, ikinci çeyreğe denk gelen cari dönemde  1 Nisan 2020 - 30 Haziran 2020 tarihleri arasında 16.4 milyon TL şeklinde belirtilmişti.

Şirketin yayınladığı finansal tabloya göre 2020 cari yılının ilk yarısındaki dönem karı 52.3 milyon TL olarak gerçekleşirken yılın ikinci çeyreğinde dönem karı 31.3 milyon TL idi.
1 Ocak 2019 - 30 Haziran 2019 tarihleri arasındaki net dönem karı 19.6 milyon TL olan Borusan'ın  bir önceki yıla kıyasla karını arttığı görülüyor.

insaatnoktasi.com bir iştiraki ve ticari markasıdır.