İEÜ Mimarlık Bölümü’nde öğrenciler ‘inşa’ ederek öğreniyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner, “Mimarlık Bölümü olarak eğitim programımız 21. yüzyılın en yeni teknolojik, pratik ve teorik eğitimleriyle şekillendirilmiştir. Eğitimimizin odak noktası stüdyo olup, stüdyoyu destekleyici teknik, bilgisayar destekli, teori ve tarih derslerimiz öğrencilerimizi mimari kariyerine en iyi şekilde hazırlamak üzere kurgulanmıştır” dedi...

İEÜ Mimarlık Bölümü’nde öğrenciler ‘inşa’ ederek öğreniyor

2005 yılında kurulan İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü, ülke çapında başarılı mimarlık programları arasında yer alıyor.

Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde eğitim veren Mimarlık Bölümü hakkında İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner ile yeni öğrencilere ışık tutacak bir röportaj gerçekleştirdik…

Bölümünüzü kısaca tanıtır mısınız?

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde, interdisipliner tasarım fikriyle kurulmuştur. İEÜ Mimarlık Bölümü’nde, dijital temelli tasarım stüdyolarında gerçekleşen ve ‘inşa ederek’ öğrenmeye dayalı, interaktif eğitim verilmektedir. Ulusal ve uluslararası ödüllere sahip öğrenci ve öğretim üyelerinin bulunduğu etkileşimli eğitim modelinde, akademi ve mimarlık sektörü için toplumun kültürel, sosyal ve estetik değerlerini etkileyecek tasarımcılar yetiştirmek hedeflenir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin öğrencilere sunduğu imkanlar neler?

Mimarlık Bölümü olarak eğitim programımız, 21. Yüzyılın en yeni teknolojik, pratik ve teorik eğilimleriyle şekillendirilmiştir. Yüzde yüz İngilizce eğitim ile uluslararası düzeyde teknik ve akademik donanıma sahip olurlar. İZTO’nun desteği ile sektör ve üniversite arasında güçlü ve organik bağlar kurulmuştur.

Bölümünüzün geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ülkemizde ve dünyada inşaat sektörü daima var olan ve gelişen teknoloji ile değişen bir iş alanıdır. Bu sebeple mimarlara ve onların deneyimlerine duyulan ihtiyaç, her geçen gün daha da artmaktadır. Özellikle pandemi ile beraber mimarların yaratacağı sağlıklı çevrelerin ve dijital tabanlı tasarım/üretim yöntemlerinin gerekliliği tekrar gündeme geldi. Mimarlık mesleğinin ve özellikle de farklı tasarım disiplinleri ile beraber eğitim veren İEU Mimarlık Bölümü'nün bu sebeplerle yakın ve uzak gelecekte daha da önem kazanacağını düşünüyoruz.

Aday öğrencilerinizin bu bölümü tercih ettiklerinde sahip olacağı avantajlar neler?

Öğrencilerimiz, eğitim hayatları ve gelecek seçimleri ile ilgilenen, onları doğru yönlendiren bir eğitim kadrosu ile karşılaşacaklardır. Öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz, canlı ve disiplinler arası bir tasarım kültürü içinde iletişim kurmaktadır. Fakülte içinde yer alan disiplinler arası araştırmalar, sergiler, konferanslar ve diğer tasarım etkinlikleri, öğrencilerin çok yönlü eğitim görmesini sağlar.

Bölümün akademik kadrosu, stüdyoları, kütüphane gibi olanakları neler?

Bölümün akademik kadrosu tamamı yurt dışı deneyimine sahip, sektörde ya da akademide kazandıkları tecrübelerle öne çıkan öğretim elemanlarından oluşmaktadır.

Mimarlık eğitimi için özel tasarlanmış stüdyolar vardır. Her öğrencinin kendisine ait masası, kilitli dolabı bulunmaktadır. Stüdyolar, gerekirse 7 gün/24 saat öğrencinin çalışmasına imkan verecek şekilde donatılmıştır. Ulusal ve uluslararası yayınlara hem basılı ortamda hem de dijital olarak ulaşacakları bir kütüphanemiz vardır.

Mimarlık Fakültesi’nden mezun olunca iş imkanları neler?

Mimarlık Bölümünden mezun olunca, ulusal ve uluslararası alanlarda büro ve şantiyede iş bulabilir; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler. Akademide yer almak isterlerse, dünyada ve Türkiye'de sayılı yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam edebilirler.

Üniversitenizin sunduğu burs olanakları neler?

Üniversitemiz, mimarlık bölümüne yerleşen öğrencilere yüzde 25 ve yüzde 100 oranlarında burs vermektedir. SAY puan türünde Türkiye sıralamasında ilk 125 bin içinde olup yüzde 25’lik burs kazanan öğrencilere, ek olarak yüzde 25 burs verilmektedir.

Öğrencilere sunulan akademik ve teknolojik imkânlar nelerdir?

Bilimsel araştırma ve sektöre yönelik projelerde görev almak, Teknoloji Transfer Ofisi danışmanlığında proje başvuruları, şirket kurma, patent alma gibi girişimci işlerin öncelikli takibi, üniversitemizin sunduğu olanaklardandır. Ayrıca ders ve stüdyoları destekleyecek Fotoğraf Stüdyosu, Baskı Stüdyosu, CAD Laboratuvarı, MAC Laboratuvarı, ve Maker Laboratuvarı gibi ileri tesislerimiz vardır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin yurt dışı imkanları neler?

Erasmus anlaşmaları, proje ortaklıkları ve öğretim üyelerimizin bağlantıları ile "bir ayağı yurt dışında“ olan bir üniversiteyiz.

Mimarlık mesleğini seçmek isteyen genç öğrenci adayları için önerileriniz ve uyarılarınız nedir?

Mimarlık, farklı disiplinlerin arasında olan bir meslektir, bir hayat tarzıdır. Bina ve yaşam alanlarını sağlıklı bir biçimde tasarlamak ve inşasını yönetmek için gerekli olan estetik yaklaşım, teknolojik donanım, malzeme ve yapı bilgisini öğrenirken, mimarlar çok farklı alanlardan bilgi birikimine sahip olurlar. Böyle bir birikim çok büyük bir haz vermesinin yanı sıra, hem eğitim sürecinde hem de sonrasında oldukça çaba ister. Eğer insan odaklı çalışmayı, yaşam mekânları tasarlamayı ve estetik algıyı seviyorsanız Mimarlık mesleği size göre diyebilirim.

Haber: Gülçin Sezen Karaegemen Soylu

Düzenleyen: Nihal Özken

insaatnoktasi.com bir iştiraki ve ticari markasıdır.