Yapım işlerinde uygulanan KDV oranları değişti!

KDV Kısmi Tevkifat Uygulamasındaki Oran ve Kapsam Değişiklikler yapıldı. Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık Ve Etüd-Proje Hizmetleri’nde KDV oranları değişti…

Yapım işlerinde uygulanan KDV oranları değişti!

KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikle, 1 Mart 2021’den itibaren uygulanmak üzere kısmi tevkifat oran ve kapsamlarında değişiklik oldu.

Buna göre,

  • YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜD-PROJE HİZMETLERİ

Daha önceden yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarının alımlarıyla ilgili 3/10 oranında tevkifat varken, değişiklikle birlikte KDV mükelleflerine karşı ifa edilen adı geçen hizmetin KDV dahil tutarının 5 milyon TL üzerinde (tevkifat uygulanmamış tutar) olması durumunda 4/10; ilk etapta 5 milyon TL’nin altında kalmasına rağmen devam niteliğindeki işlerle birlikte 5 milyon TL’yi aşması halinde bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren 4/10 oranında tevkifat uygulanacaktır.

İşlerin kapsamı: Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taşkın koruma ve benzerlerine ilişkin her türlü inşaat işleri.

Yukarıda sayılan yapılar ve inşaat işleri ile ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtma soğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, boya badana dahil her türlü bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri işler. Bu işler, yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte inşaat işinden sonra veya inşaat işinden bağımsız olarak yapılmaları halinde de bu kapsamda tevkifata tabi tutulur. Yapım işleri ile birlikte ifa edilen; mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dâhil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler. Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilen yapım işlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılacaktır.

  • TEMİZLİK, ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİ

Daha önceden 7/10 olarak uygulanan tevkifat oranı 9/10 olarak uygulanacaktır.

  • TAŞIMACILIK HİZMETLERİ

Daha önceden yalnızca personel servis taşımacılığı kapsamında 5/10 olarak uygulanan tevkifat oranı devam etmekle birlikte, yük taşımacılığı ve nakliye hizmetleri için 2/10 oranında tevkifat uygulanacaktır.

  • TİCARİ REKLAM HİZMETLERİ

Daha önceden böyle bir uygulama yokken, ticari reklam hizmetleri için 3/10 oranında tevkifat uygulanacaktır.

İşlerin kapsamı: Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır. Tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) girmektedir.

insaatnoktasi.com bir iştiraki ve ticari markasıdır.