Kangal Ve Seyitömer Termik Santralleri, Özelleştirilecek

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca yapılacak ihalelerde, bütün halinde özelleştirilecek Seyitömer Termik Santrali için ön yeterlilik ve son teklif verme tarihi 20 Aralık 2012, Kangal Termik Santrali için ön yeterlilik ve son teklif verme tarihi ise 17 Ocak 2013 olarak belirlendi. Konuya ilişkin duyuru, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kangal Ve Seyitömer Termik Santralleri, Özelleştirilecek

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, Elektrik Üretim AŞ'ye ait Seyitömer Termik Santrali ile Santral tarafından kullanılan taşınmazlar ve Seyitömer Linyitleri İşletmesi tarafından kullanılan taşınır ve taşınmazlar ''Varlık Satışı'', 2594, 31743 ve 200702650 nolu ruhsatlar ile bu ruhsatların kapsadığı maden sahaları ''İşletme Hakkının Verilmesi'' yöntemi ile bir bütün halinde özelleştirilecek.

Yine Elektrik Üretim AŞ'ye ait Kangal Termik Santrali ile Santral tarafından kullanılan Elektrik Üretim AŞ ve Hazine'nin mülkiyetindeki taşınmazlar ''Varlık Satışı'', 53318 ve 72760 nolu ruhsatlar ile bu ruhsatların kapsadığı maden sahaları da ''İşletme Hakkının Verilmesi'' yöntemi ile bir bütün halinde özelleştirilecek.
    
-Kangal ve Seyitömer termik santralleri için teklifler ayrı ayrı verilecek-

İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhale Komisyonu'nca, gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.

Kangal ve Seyitömer termik santralleri için teklifler ayrı ayrı verilecek. Verilen tekliflerde, santraller birbiriyle ilişkilendirilemeyecek ve teklifler, herhangi bir şart içeremeyecek.
İhalelere yalnızca tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek.
Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu ortak girişim grubunda üye olarak yer alabilecek. İhalelere katılabilmek için gizlilik taahhütnamesinin imzalanması, ilgili santral hakkında hazırlanan ihale şartnamesi ile tanıtım dokümanının alınması ve ön yeterlilik kriterlerinin karşılanması zorunlu olacak.
Ortak girişim grubu üyelerinden birinin ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, ortak girişim Grubunun her bir üyesinin ayrı bir gizlilik taahhütnamesi imzalaması gerekecek.
-Şartame ve tanıtım dokümanı bedeli 20 bin lira-
    
İhale konusu Kangal ve Seyitömer Termik Santralleri için ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı alacak tüzel kişi ve ortak girişim gruplarının, ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanını İdare'den ''Alındı Belgesi'' karşılığında temin edebilmeleri için; gizlilik taahhütnamesini imzalayarak İdare'ye teslim etmeleri gerekecek.
Şartame ve tanıtım dokümanı bedeli olarak 20 bin liranın, ilgili hesaplardan birisine yatırıldığına dair banka dekontu, İdare'ye teslim edilecek. Yatırılan bedel, hiçbir surette iade edilmeyecek.
    
-Geçici teminat tutarları Seyitömer için 30, Kangal Termik Santrali için 10 milyon dolar-
    
Satış ve İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi imzalamak üzere davet edilecek teklif sahibi tarafından, İdare'ce belirlenecek süre içerisinde Seyitömer Termik Santrali için 30 milyon dolar, Kangal Termik Santrali için ise 10 milyon dolar ek geçici teminat verilmesi gerekecek.
Katılımcılar, ön yeterlilik ve ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ile tekliflerini, İhale Şartnamesi'nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; Seyitömer Termik Santrali için en geç 20 Aralık 2012 tarihi saat 17.00'a kadar, Kangal Termik Santrali için ise en geç 17 Ocak 2013 tarihi saat 17.00'a kadar kapalı zarflar içerisinde İdare'nin ilgili adresine elden teslim edecek.
Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare'ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacak. 

insaatnoktasi.com bir iştiraki ve ticari markasıdır.