İnşaat Çalışmalarında Karbon Emisyonu Çağrısı!

İnşaatın 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu elde edebileceğini, ancak...

İnşaat Çalışmalarında Karbon Emisyonu Çağrısı!

Raporda, inşaatın 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu elde edebileceğini, ancak inşaat sürecinin her aşamasında sanayinin karbon emisyonlarını dikkate alması gerektiğini belirtti.
Küresel bir çevre bina örgütleri ağı olan Dünya Yeşil Bina Konseyi (GBC) tarafından yayınlanan bir bildiriyle binaların ve altyapının imalatı, nakliyesi, inşaatı ve yıkımı, küresel karbon emisyonlarına yüzde 11 katkı sağlıyor.
Grup, “somutlaştırılmış emisyon” olarak bilinen şeyi üreten bu işlemlerin, 2050 yılına kadar sektörün net sıfır karbon çıkarması öncesinde 2030 yılına kadar yüzde 40 oranında azaltılması gerektiğini önermiştir.

Raporda, bunu başarmak için, yerel ve ulusal hükümetler, yatırımcılar ve geliştiriciler arasındaki işbirliğinin, yeni binaların ve tedarik zincirinin emisyonları konusunda daha katı şartlar yaratılması gerektiği belirtildi.
Rapor, ABN AMRO’nun Amsterdam’daki en küçük çevresel ayak izine sahip olacak şekilde tasarlanan Circl yapısı örneğini verdi. Tavanındaki yalıtım malzemesi 16.000 çift kullanılmış kottan yapılmış ve pencere çerçeveleri eski ofis binalarından alınmıştır.

Müteahhitler nasıl katkıda bulunabilir?
Yüklenicilerin somutlaştırılmış karbon emisyonlarını azaltmaya nasıl yardımcı olabileceğine dair aşağıdaki örnekleri göstermektedir:

-İnşaat süreçlerinin doğal çevre üzerindeki etkilerini en aza indirgemek.
-Düşük karbon veya karbon pozitif malzemeler için altyüklenicilere ticarete özgü tedarik gereksinimlerinin açıklanması.
- Yerinde kullanılan malzemeler için somutlaştırılmış karbon verilerinin açığa çıkarılması.
- Karbon nötr biyoyakıt veya yenilenebilir elektrikle çalışan üretim tesisi ve donanımları.

World GBC'nin bir üyesi olan Multiplex'in genel müdürü Stephen Smith şunları söyledi: “Değer zincirinde tüm paydaşlardan talep edilen spesifik, iddialı ve kanıt destekli eylemler sonuçta sektör için ihtiyaç duyulan sürdürülebilir sonuçları üretecektir. Somutlaşan karbon, bina yaşam döngüsünde sıklıkla göz ardı edilen ancak kritik bir bileşendir ve acilen ele alınması gerekir."

Multiplex'in, iş ortakları ve meslektaşları ile sürdürülebilirlik çözümlerini keşfetmeye ve etkinleştirmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.
Ramboll grup genel müdürü Søren Holm Johansen, “Tasarımcılar farkındalık yaratmalı ve bina sahiplerinin binalarının kullanım ömrü boyunca karbon ayakizini en aza indirgemelerine yardımcı olmalı” dedi.

 

insaatnoktasi.com bir iştiraki ve ticari markasıdır.