İMSAD'dan yangına karşı güvenli yapı bilinciyle hareket etme çağrısı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu: İnşa aşamasında pasif ve aktif yangın güvenlik sistemlerinin imalat ve montajları yetkin kişi ve kurumlar tarafından yapılmalı. Bunun için meslek standartlarının geliştirilmesine ve yetkin kişi ve kuruluşların belgelendirilmesine ihtiyaç var"

İMSAD'dan yangına karşı güvenli yapı bilinciyle hareket etme çağrısı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, Yangından Korunma Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, yangın güvenliği tedbirleri konusunda olası ihmallerin önüne geçilecek bir denetim mekanizması oluşturulması gerektiğini ifade etti.

İMSAD'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Küçükoğlu, projelerin işlevsel olarak hayata geçirilebilmesi için, inşa edilecek yapıların kullanım amacına, tehlike sınıfına ve bina yüksekliğine uygun yangın güvenlik tedbirlerinin alınmasının önemli olduğunu kaydetti.

Küçükoğlu, yangın dayanım testleri yapılmış sertifikalı malzemelerin kullanılması gerektiğini vurgulayarak, "İnşa aşamasında pasif ve aktif yangın güvenlik sistemlerinin imalat ve montajları yetkin kişi ve kurumlar tarafından yapılmalı. Bunun için meslek standartlarının geliştirilmesine ve yetkin kişi ve kuruluşların belgelendirilmesine ihtiyaç var. Bu amaçla proje, imalat ve montaj safhalarında yetkin kişi ve kuruluşlar tarafından kontrollerinin sağlanması ve yapım sürecinin tasarıma uygun olarak gerçekleştirilmesi şart. Binalarda tasarım, yapım ve kullanım safhalarında alınması gereken tedbirler ve malzeme kullanımına yönelik hüküm ve gereklilikler, 2015 yılında son revizyonu gerçekleşen Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in kapsamında yer alıyor. Alınan önlemlerin sürekliliği ve sürdürülebilirliği ancak bu hükümler ve gereklilikler çerçevesinde yapılan uygulamalar sayesinde sağlanabiliyor. Mevcut yönetmeliğin güncel şartlara göre revizyonu büyük önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Derin yenileme sürecine dikkat"

İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Küçükoğlu, tesisat, elektrik, su, ısıtma-soğutma, havalandırma sistemleri, yalıtım dahil cephe sistemleri, seramik kaplamalar ve vitrifiye, pencere-cam ve çatı-baca sistemleri gibi geniş bir alanı kapsayan "derin yenileme" sürecinde de yangın riskinin özellikle dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Eskimiş kablo sistemlerinden dolayı çıkan yangına karşı bile yenilenmesi gereken binalar olduğunu vurgulayan Küçükoğlu, "Günümüzde teknoloji çok hızlı ilerliyor. Dolayısıyla da eski teknolojiye göre elektrik tesisatı bulunan binalar günümüz şartlarındaki elektronik aletlerin ihtiyaçlarını karşılamakta oldukça zorlanıyor. Aynı zamanda çevre, enerji verimliliği ve sürdürülebilir binalara sahip olma adına binalarımızın farklı seviyelerde yenilenmesine ihtiyaç var.” açıklamasında bulundu.

Tayfun Küçükoğlu, binada uygun şekilde yangın bölümlendirilmesi yapılmış, yangın kaçış yolları yangına karşı korunmuş olsa dahi bina bölümlerinin sonradan kural dışı kullanımı veya tadilatlar yapılması durumunda yapısal güvenlik işlevini yitireceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu nedenle binanın kullanım amacına uygun ve yangın güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanılmasının uzman taraflarca denetlenmesi, yangın söndürme ve algılama sistemlerinin sağlıklı çalışmaları için bakımlarının zamanında ve doğru yapılması sağlanmalı. Ayrıca bina kullanımı safhasında da yangın kaçış yollarının doğru kullanımı da dahil olmak üzere temel yangın güvenlik konularında binadaki kullanıcıların eğitimi, acil durumlarda ne yapacakları ve nasıl davranacakları konusunda bilinçlendirilmesi gerekli. Kısacası doğru malzeme seçimi, doğru uygulama, doğru ve zamanında bakım, denetim ve doğru işletme yangın güvenliği tedbirlerinin sürdürülebilirliği açısından bir bütün olarak değerlendirilmeli."

insaatnoktasi.com bir iştiraki ve ticari markasıdır.