İgnimbirit İnşaat Sektörü için Avantaj mı Dezavantaj mı?

Betonda dayanımı oldukça arttırdığı öngörülen ‘’ignimbirit’’, aynı performansı harçta da gösteriyor mu? İnşaat Mühendisi Berna Yıldırım, insaatnoktasi.com ziyaretçilerine özel açıkladı.

İgnimbirit İnşaat Sektörü için Avantaj mı Dezavantaj mı?

Gelişen teknolojiye uyum sağlamaya çalışan inşaat malzemelerinden beklenen dayanım ve kalite artmıştır,kullanılan çimento harcına katkı maddeleri eklenerek dayanımının arttırılması düşüncesiyle desteklenmiştir. Bu düşünce atmosferinde yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyorken; henüz araştırma aşamasında ‘’ingimbirit’’ karşımıza çıkmıştır. İgnimbirit, öncelikle betona katkı maddesi olarak eklenmiş ve dayanımı yaklaşık 1,5-2 kat arttırdığı görülmüştür. Aynı performansı harçta da gösterip gösteremeyeceğini belirlemek üzere çalışmalar yapılmıştır. Ancak unutulmaması gereken bir husus vardır ki, kullanılan ignimbiritin özellikleri stabil değildir. Temin edildiği ortamın özelliklerine göre değişken davranmaktadır. Buna karşımıza dezavantaj olarak çıkmaktadır. Örneğin, farklı bölgelerden ele geçirilen ignimbirit, laboratuvar da aynı koşullarda ve imal edilen numunelerin dayanımlarını kesin olarak şu kadar arttırmıştır diyemiyoruz. Farklı sonuçlar elde edilmesinde ignimbirit kalitesinin değişken olduğu bilinmelidir. Araştırma sonucunda, betonda dayanıma etkisinin harçtan daha fazla olduğu bulunmuştur.

Volkanik Bir Kayaç Türü İgnimbirit

İgnimbirit, piroklastik kayaçların volkanik püskürmelerle yeryüzüne çıkması sonucu oluşan katı maddelerden meydana gelmiştir. En yaygın piroklastik kayaç ince, kül boyutlu gerecin depolanması ve çimentolaşması sonucunda ignimbirit tüfleri olmuştur.
Volkanik bir kayaç türü olan malzeme, çimento harcına katkı maddesi olarak eklenmiş ve dayanımı arttırması beklenmiştir. Bu yazımızda Afyon Kocatepe Üniversitesi’n de yapılan çalışmaların sadece biri ele alınmış ve sonuçları paylaşılmıştır.


İgnimbirit Maddesinin Çimentodaki Etkisi

İgnimbirit maddesi katkı olarak kullanılarak çimento harç üretimi yapılmış ve ignimbiritin harçtaki etkileri incelenmiştir. 5x15’lik kalıplar kullanılmak üzere, farklı kür sürelerinde; 7, 28 ve 56 günlük numuneler üretilmiştir. Çimento miktarına göre; %0, %10, %20, %30 oranında ignimbirit katkı maddesi olarak kullanılmıştır. Yapılan ağırlık tartımı ve dayanım deneylerine göre; 28 ve 56 günlük numunelerde, ignimbirit katkılı numunelerin değerleri, referans numunesi değerlerinin altında kalmıştır. Ancak, 7 günlük numunelerde ise özellikle eğilme dayanımı, görünür porozite (boşluk hacmi yüzdesi) ve su emme değerleri tüm yüzdelerde referans numunesinin değerlerinin üstüne çıkmıştır. Numunelerin ağırlık tartımlarına baktığımızda ise; ignimbirit normal çimento harcın birim hacim ağırlığını ve görünür yoğunluğunu da oldukça düşürürken, doygun ağırlığını arttırmıştır. Bu da bize ignimbiritin, yoğunluğu düşürdüğü ve boşluk hacmini arttırdığını göstermiştir.
Basınç dayanımında ise sadece %10 ignimbirit katkılı harçta artış gözlenmiştir.
İgnimbirit, hala araştırma aşamasında olup dayanıma etkisini belirleyen çalışmalar devam etmektedir.

İnşaat Mühendisi Berna YILDIRIM

PİYASALAR