Covid 19 ve Evden Çalışma Düzeni -3-

Avukat Eda Ezgi Adaş, Covid-19 pandemisiyle evden çalışma düzeninin iş hayatına ve inşaat sektörüne etkilerini İnşaat Noktası takipçileri için kaleme aldı…

Covid 19 ve Evden Çalışma Düzeni -3-

Yeni tip korona virüsün hayatımıza girmesi ve yaygınlaşması ile evden çıkmama, toplu halde hareket etmeme, insanlarla alışageldiğimiz şekilde selamlaşmama ve sosyal izolasyonu sağlama gibi yeni kavramlar ile tanışıp, bu kavramlara alışmaya çalışıyoruz.

Çalışma hayatında kökleşmiş, önceden belirlenmiş saatte iş yerinde fiilen bulunma, toplantılara bilfiil bedenen katılma gibi kavramlar tartışma konusu olmaya başladı bu süreçte. Tüm iş alanlarında geçerli olmamakla beraber, çoğu ofis işinin, sanal interaktivite ile icra edilebileceğini tecrübe ediyoruz.

Bu kavramı, siz www.insaatnoktasi.com okuyucuları açısından değerlendirmeye çalışacağız.

Yüz yüze geldiğimiz sorun ve sorular şimdiden su yüzüne çıkmaya başlamış durumda.

- İş Hayatı, (Home Office) evden çalışmaya kayarken inşaat sektörü bunun neresinde olacaktır?

- Yalıtımlı ofisler sığınaktır mantığı değişmeli mi?

- Yeni dünya düzeni inşaat sektörünü bu düzlemde ikiye mi bölecek?

- Şantiyeler ve Ürün temin eden firmaların ilişkilerini zayıflatmadan, yeni normale nasıl uyum sağlarız?

- Bu süreçten kazançlı çıkacak olanlar, e-ticareti bünyesine adapte edenler mi olacaktır?

- Yoksa e-ticaret dışında yeni bir süreç geliştirmemiz gerekli olabilir mi?

- Hammadde tedarik zincirinde globalizasyondan lokale geçiş daha sağlıklı sonuçlar verebilir mi?

- Korona yüzünden azalan talep, orta ve uzun vadede inşaat sektörünü olumsuz etkiler mi?

İnşaat sektörünü, tedarik, mamülü işleme, satış ve pazarlama bölümleri açısından ayrı ayrı değerlendirmek gerekir ise, hammaddeye erişim konusunda, tacirin seçiminden çok siyasi iktidarın kanaati ve teşviki  kazançlı alımı sağlama konusunda etkin olmakla birlikte, mamülün işlenmesi ve pazarlanması konularında her bir tacirin yöntem ve seçimleri farklılık gösterebilmektedir.

Alanına göre, elinde bulunan malı, en az insan hatası ve en az insana yük düşürecek, en az insana gerek duyacak şekilde işleyip hazır hale getirebilen tacir, uzun vadede kazanacaktır.

Ar-Ge ve otomasyon fikri, bu ve birçok alanda hızla gelişecek ve bunun gerisinde kalan tacir, bir süre sonra piyasanın dışına itilecektir. Sosyal izolasyon ve insan sağlığı fikri geliştikçe, her anlamda teknolojiye verilen önem artacak ve dolayısıyla inşaat sektöründeki teknolojik anlamda gelişmiş iş gücü gerçeği yeni döneme adapte olacaktır.
Tüm sistemlerini, fabrikasından başlayarak mekanize eden, teknolojiye yatırım yapan, satış ve pazarlamayı nitelikli şekilde değerlendirebilecek vizyona erişen, çalışanın emeğini sonuç odaklı değerlendirebilen tacirler, bu uzun soluklu sürecin kazananı olarak süreçten çıkacaktır.

Ticari hayatta etkin hale gelen e-ticaret yöntemi, daha çok detaylı kriter ve kontrol tekniği ile daha güvenilir ve pragmatist bir forma bürünecektir.
Bu nedenle inşaat sektöründeki küçük esnaftan, sektörün kaderini belirleyen kartellere kadar her bir birimin, ‘yeni normal’ olarak adlandırılan sürece uyum sağlaması ve revize olması gerekecektir.

Covid 19 salgını, insan hayatının önemini ve bunun hayat dışında her alana etkisini yüzümüze çarpan bir gerçekliğe sahip. Bu nedenle, iş dünyasında da Rönesans etkisi yaratacak bir fark oluşması hepimiz için faydalı olacaktır.

Barınma ihtiyacı dünya durdukça var olacak ancak bu ihtiyaca, sadece yeni dünya düzenine uyum sağlayabilen ileri görüşlü tacirler çözüm sunabilecektir. Teknoloji, Ar-Ge, Otomasyon, sosyal izolasyon ve insan haklarını yok sayan tacirler, bir süre sonra piyasadaki etkinliğini zamanla kaybedip yok olacaktır.

- Bitti - 

insaatnoktasi.com bir iştiraki ve ticari markasıdır.