Bergama Belediyesi'nden tarla satışı!

Bergama Belediyesi, mülkiyetinde bulunan 13 adet tarlayı 16.3 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı. Açık artırmayla satışa çıkarılan arsaların ihalesi 15 Nisanda gerçekleşecek...

Bergama Belediyesi'nden tarla satışı!

Bergama Belediyesi, mülkiyetinde bulunan 13 adet tarlayı 16.3 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı. 

İZMİR İLİ BERGAMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti Kurumumuza ait İlçemiz muhtelif mahallelerinde bulunan 13 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca satış ihalesi Açık Teklif Usulünde yapılacaktır.

2- İhaleler Belediyemiz Haluk Elbe toplantı salonunda, İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3- İhalelere katılacak olan istekliler korona virüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe gözetilerek maske ile salona alınacaktır.  

4- İhalelerin muhammen bedelleri aşağıda belirtilmiştir.  

bergama-satilik-arsa.png

5- İhaleler ile ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.  

6- İhaleye katılacakların geçici teminatlarını Belediyemiz veznesine yatırmaları ve buradan alacakları geçici teminat makbuzu veya geçici teminata dair belgelerini İhale Komisyonuna ibrazları şarttır.

7- Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği üzerine ihale yapmakta serbesttir.  

İlan olunur.

insaatnoktasi.com bir iştiraki ve ticari markasıdır.