Reel Kesim Güven Endeksi Haziran’da Yükseldi

Reel Kesim Güven Endeksi, haziranda bir önceki aya göre 15,7 puan artarak 92,6'ya yükseldi.

Reel Kesim Güven Endeksi Haziran’da Yükseldi

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), haziranda bir önceki aya göre 15,7 puan artarak 92,6'ya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haziran ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, RKGE haziranda bir önceki aya göre 15,7 puan artarak 92,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmıs¸ reel kesim gu¨ven endeksi (RKGE-MA) ise 16,3 puan yükselerek 89,8'ye ulaştı.

Anket soruları kapsamında oluşturulan alt endekslerin tamamının RKGE'yi artış yönünde etkilediği görüldü. Bu kapsamda ankete katılanların "genel gidis¸at", "gelecek u¨c¸ aya ilişkin u¨retim hacmi, ihracat siparis¸ miktarı ve toplam istihdam", "mevcut mamul mal stoku ve toplam siparis¸ miktarı", "son u¨c¸ aya yönelik toplam siparis¸ miktarı" ve "sabit sermaye yatırım harcaması" konularındaki değerlendirmeleri endekse yukarı yönlü katkı yaptı.

 Üretim hacminde azalış bildirenler lehine olan seyir zayıfladı

Son 3 aya yönelik değerlendirmelere bakıldığında, haziranda mayıs ayına göre üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş hacminde azalış bildirenler lehine olan seyir zayıfladı. Bu dönemde, mevcut toplam siparis¸lerin mevsim normallerinin altında oldugˆu yo¨nu¨ndeki degˆerlendirmelerin de zayıfladıgˆı go¨ru¨ldü.

Mevcut mamul mal stoklarının seviyesine ilis¸kin bir önceki ay mevsim normallerinin u¨zerinde gerçekleştiğini bildirenler lehine olan seyir, mevsim normallerinin altında kaldığını belirtenler lehine do¨ndu¨.

Gelecek u¨c¸ aya yo¨nelik degˆerlendirmelerde ise "u¨retim hacmi", "ic¸ piyasa siparis¸ miktarı" ve "ihracat siparis¸ miktarında" mayısta azalıs¸ bekleyenler lehine olan seyir haziranda artıs¸ öngörenler lehine do¨ndu¨.

Gelecek u¨c¸ aydaki istihdama ilis¸kin azalıs¸ gerçekleşeceği beklentileri artıs¸ yo¨nünde değişirken, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasında düşüş yaşanacağı öngörüleri de zayıfladı.

ÜFE beklentisi yu¨zde 11,8'e geriledi

Ortalama birim maliyetlerde, son u¨c¸ ayda artıs¸ oldugˆunu bildirenler lehine olan seyrin gu¨c¸lenerek, gelecek u¨c¸ ayda artıs¸ olacagˆını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıflayarak devam ettigˆi go¨ru¨ldü.

Gelecek u¨c¸ aydaki satıs¸ fiyatına ilis¸kin artıs¸ yo¨nlu¨ beklentilerin gu¨c¸lenerek devam ettigˆi go¨zlendi.

Gelecek on iki aylık do¨nem sonu itibarıyla yıllık U¨retici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi haziranda bir o¨nceki aya go¨re 0,7 puan azalarak yu¨zde 11,8 seviyesinde gerc¸ekles¸ti.

İc¸inde bulundugˆu sanayi dalındaki genel gidis¸at konusunda haziranda bir o¨nceki aya kıyasla daha iyimser oldugˆunu belirtenlerin oranı yu¨zde 21,4'e, aynı kaldıgˆını bildirenlerin oranı yu¨zde 61,6'ya yu¨kselirken, daha ko¨tu¨mser görüş belirtenlerin oranı yu¨zde 17'ye geriledi.

insaatnoktasi.com bir iştiraki ve ticari markasıdır.