Acele Kamulaştırma Kararları

Bakanlar Kurulu'nun, bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Acele Kamulaştırma Kararları

Buna göre, Afşin-Elbistan bölgesinde bulunan İR-2595 numaralı maden sahasında yürütülecek madencilik faaliyetleri, ihale hazırlık sürecindeki C ve E Termik Santralleri, ruhsat sahası dışında kalıp da santrallerin mütemmim cüzleri olan tesisler (soğutma suyu, kanal, yol gibi) ve ruhsat sahası içindeki diğer tesisler için ihtiyaç duyulacak taşınmazların Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde tesis edilecek Karaköy Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla ekli listede bulunduğu yer ile parsel numaraları belirtilen taşınmazların Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yazısı üzerine Bakanlar Kurulu'nca kararlaştırıldı.

    

insaatnoktasi.com bir iştiraki ve ticari markasıdır.