Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait taşınmazlar ihale yoluyla kiraya verilecek

Vakıflar Bölge Müdürlüğü, taşınmazların ihale yoluyla kiraya verileceğini duyurdu. İhaleye son katılım tarihi 6 Nisan olarak bildirildi...

Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait taşınmazlar ihale yoluyla kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun Muafiyet ve İstisnalar başlıklı 77. maddesi gereğince Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve katılım payından istisnadır. Ancak vakıf taşınmazlarda yapılacak iş, meslek, sanat, ikamet vb. için belediye ve/veya ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan alınacak her türlü izinler ile ruhsat, elektrik, su, doğalgaz vb. abonelik işlemlerinden çıkabilecek her türlü masraf, vergi, harç vb. giderleri kiracıya aittir. Bunların alınamaması halinde İdaremizin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Kira bedeline ayrıca KDV eklenmeyecek olup stopajdan muaftır. Ancak akar numarası "M" ile başlayan taşınmazlar mülhak vakıf statüsündeki taşınmazlardır ve stopaja tabiidir.

İhaleye katılmak isteyenlerin gerekli evraklarını en geç 06.04.2021 Salı günü saat 17.00'a kadar Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosuna (İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 1. Kat Kiralama Servisi) teslim etmesi gerekmektedir. Posta, telgraf, faks, mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir.
insaatnoktasi.com bir iştiraki ve ticari markasıdır.