Oyak Yatırımın Değeri Artıyor!

Oyak Yatırım Ortaklığı, Ortaklık payları ile ilgili açıklama yaptı. Şirket değeri her geçen gün artmaya devam ediyor. Tüm detaylar haberimizde…

Oyak Yatırımın Değeri Artıyor!

Oyak Yatırım Ortaklığı, Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması hakkında açıklama yaptı. Şirketin KAP'a yaptığı bildiri şu şekildedir;

"Şirketimizin  24.06.2020 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.525213 TL dir. 24.06.2020 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.80 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
 
  Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin  "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma"  başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde; izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü  gereği, sektörel bazda hazırlanan 24.06.2020  tarihli  portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.  


Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır."