Edip Gayrimenkul’den kredi yapılandırması

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EDIP) kredi yapılandırması hakkında KAP’a bildirimde bulundu...

Edip Gayrimenkul’den kredi yapılandırması

Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EDIP) kredi yapılandırması hakkında KAP’a bildirimde bulundu.

Açıklama şu şekildedir:

“2020 yılı içerisinde yaşanan Kovid-19 salgın sürecinin ekonomik etkileri ve 12.09.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile, Türk Parasını Koruma Hakkında 32 sayılı kararda yapılan değişiklikle AVM'lerde dövizli kira sözleşmelerinin yasaklanması ve buna karşılık uzun vadeli proje finansman kredimizin Euro olarak devam ediyor olması, Şirket nakit akışında bozulmaya sebep olmuştur.

Bu kapsamda bağlı ortaklığımız ile Halk Bankası arasında imzalanmış olan kredi sözleşmemizin şartlarının iyileştirilmesi amacıyla yapılan görüşmeler neticelenmiştir.

Kredi sözleşmesinin diğer koşulları aynı kalmak kaydıyla, mevcut kredi faiz oranında indirime gidilmiş olup, 2020 yılında yapılan ödemelerden sonra bakiye kalan anapara ve faiz farkı olan 1.550.000 Euro anaparaya eklenmiş, bunun yanısıra, revize edilen 2020 ve 2021 ylları taksitlerinden, yapılacak ödemelerden sonra kalan 6.000.000 Euro (Altımilyon Avro) fark ise ödeme planının 02.Nisan.2030 tarihli taksitine eklenmiştir.”

insaatnoktasi.com bir iştiraki ve ticari markasıdır.