Dönüşümün Tasarımcısı 'Mesut Sancak’

İzmir'de, 'Yarın için hayal et' ana teması ile bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Ege Ekonomik Forum’da son oturumun konusu ‘’ Ege’de Akıllı ve Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm’’. Konuşmacı Mesut Sancak inşaat sektörünün Türkiye içerisindeki yerini anlattı.

 Dönüşümün Tasarımcısı 'Mesut Sancak’

EGEV ve Özgencil iş birliğiyle düzenlenen 3. Ege Ekonomik Forum’un Şehir Plancısı Faruk Göksu moderatörlüğünde yapılan son oturumunda Mesut Sancak konuşmacı olarak yer aldı.
İnşaat Sektörü Türkiye’de Tek Başına Gayri Safi Milli Hasılanın Yüzde Sekizini Oluşturuyor.


Mesut Sancak inşaat sektörünün Türkiye’deki önemini vurgularken, ‘’İnşaat sektörünün Türkiye’de tek başına gayri safi milli hasılanın yüzde sekizini oluşturduğu yüzlerce sektör içinde sadece bir sektörün yüzde sekizi oluşturması çok önemli bir hadisedir’ ifadelerini kullandı. Önemli ve hassas bir sektör olduğunu yineledi.
İnşaat Sektörü Tek Başına Sektörlerin Yüzde Otuzuna İş İstihdamı Sağlıyor
Önemini vurgularken inşaat sektörünün pazardaki payını net olarak ifade etmek için sektörün tek başına diğer sektörlerin yüzde otuzuna iş istihdamı sağladığını söyledi. Bu sektörde yaşanan krizin ülke krizine kadar gidebileceğini belirtti. ‘İnşaat sektörü iyi giderken ülke ekonomisi şahlanıyor’ dedi. Bana göre bu sektöre gözümüz gibi bakmalıyız ifadelerini kullandı. Bu sektörde kendi içerisinde iki milyon insan çalışıyor, mal aldığı fabrikada çalışan insanları saymıyorum onlarla birlikte bu sayı çok daha fazla yorumunda bulundu.


Kentsel Dönüşüm Vizyon ve Eylem Planıdır
Sancak; ‘Kentsel dönüşüm esas olarak değişim ihtiyacındaki bir bölgenin fiziksel, çevresel koşullarına kalıcı bir çözüm üretmeye çalışan bir vizyon ve eylem planıdır’ dedi. Bu değişim sürecinde tarafların uzlaşı içerisinde olmasının önemini belirtti. Kaçak yapıların deprem riskini göz ardı etmemek gerektiğini ve Türkiye’de çok fazla kaçak yapı olduğunu söyledi. Bu dönüşümün tamamlanması için önümüzde yirmi beş otuz senelik bir serüven olduğunu bu konutların yıkılıp yenilenin yapılaması gerekiyor ifadelerini kullandı. Desteklemek için altı milyon depreme dayanıksız bina olduğunu ekledi. Türkiye’deki potansiyel depremleri anlatırken kentsel dönüşümün en önemli konulardan biri olduğunu ifade etti.

insaatnoktasi.com bir iştiraki ve ticari markasıdır.