Modern Şantiyelerdeki En Büyük 10 Tehlike

Şantiyelerde can güvenliği her şeyden üstün tutulmalı. Fakat gün geçmiyor ki yeni bir kaza haberi almayalım. Şantiyelerdeki en büyük 10 tehlikeyi sizler için derledik...

Modern Şantiyelerdeki En Büyük 10 Tehlike

10 - Uçuşan Tozlar ve Malzemeler

Asbest, toz gibi diğer lifler ve malzeme parçacıkları gibi etmenler şantiyede çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından sorunlara neden olabilir. Çünkü bunların çoğu görünmezdir ve bu nedenle zaman zaman kaçınmak zordur. Bu havadaki liflerin ve materyallerin bazıları toksik olabilir ve bunlarla sınırlı olmamak üzere astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli hastalıklara yol açabilir.

Bu hastalıkların yerinde toz ve partiküllerden kaynaklanma riskini azaltmak için doğru KKD(Kişisel koruyucu ekipman) kullanılmalıdır

9 | Elektrik

İnşaat sahaları öncelikle tamamlanmamış veya hasar görmüş binalardan oluştuğu için, potansiyel olarak canlı olabilecek elektrik kabloları kayda değer miktarda endişeye neden olabilir ve ciddi risk oluşturabilir.

Yüksek Hızlı Eğitim, her yıl işyerinde elektrikle ilgili yaklaşık bin kazanın rapor edildiğini bildirdi. Bildirilen kazaların çoğu, şantiyelerde bulunan elektrikli ekipmanların / makinelerin yanı sıra havai veya yeraltı güç kablolarıyla temastan kaynaklanmaktadır.

8 | Asbest

Asbest inşaat sektöründeki en büyük katillerden biridir. Bunun temel nedeni, görünmez bir tehlike olmasıdır, bu durumda kaçınılması zor olabilir. Asbest, solunduğunda akciğer kanseri gibi ölümcül ve ciddi hastalıklara neden olabilecek doğal olarak oluşan altı lifli mineral grubunu ifade eder. Asbest duvarlarda ve kiremitlerde bulunabilir, ancak hepsi bu değil.

Asbest, geçmişte maruz kalmanın bir sonucu olarak haftada yaklaşık 20 esnaf dahil olmak üzere yılda yaklaşık 5.000 işçiyi öldürmektedir. Sadece İngiltere'de yaklaşık yarım milyon yapının asbest içerdiği düşünülmektedir. Şantiyede bulunduğu biliniyorsa, işçinin nerede olduğu konusunda bilgilendirilmesi gerekir. Ek olarak, potansiyel olarak içerebilecek herhangi bir malzemeyle karşılaşırlarsa ne yapacakları konusunda eğitim verilmelidir.

7 | Çöken Çukurlar

Şantiyelerde çöken hendekler düşündüğünüzden daha yaygındır ve bu durumlar çok tehlikeli olabilir, bu da bazı durumlarda ölümlere neden olabilir. Herhangi bir zamanda, yıkılan veya yapım aşamasında olan bir bina, yetersiz inşaat süreçleri veya çeşitli yanlış hesaplama vakaları nedeniyle aniden çökme potansiyeline sahiptir.

Kanal açma çalışmaları başlamadan önce önlemler alınmalıdır. Eğer şantiyede bir hendek gerekiyorsa, şantiye yöneticileri hendek kuvvetini dikkate almalı ve işçilerin yerinde kaldıkları süre öncesinde ve sırasında düzenli olarak kontrol etmelidir.

6 | Elle Taşıma

Çeşitli araçlar, malzemeler ve atıklar her gün şantiyelerde taşınmaktadır. Merdivenlerden atık torbalarına, bunların çoğu elle taşınabilir, ancak bazı şeyler motorlu ekipmanla taşınır. Her iki durumda da, ne kadar büyük veya küçük olursa olsun, bir şantiyede herhangi bir şeyle uğraşmak, yaralanmaya neden olabilecek risklere neden olabilir.

Elle taşıma ile ilgili görevler üstlenen çalışanlara yeterli eğitim verilmelidir. Ayrıca, bir çalışanın kaldırma ekipmanı kullanması gerekiyorsa, yeterli sağlık ve güvenlik önlemlerinin karşılandığından emin olmak için testler ve eğitim hayati önem taşır.

5 | El Kol Titreşim Sendromu (HAVS)

Önemli titreşimlere neden olan dev matkapların uzun süre kullanılması, kan damarlarında, sinirlerde ve eklemlerde kalıcı olabilecek hasara neden olabilir. HAVS, uygun koruyucu ekipman kullanılarak önlenebilir. Ayrıca, ekipman iyi korunmalı ve işçiler HAVS riskini en aza indirmek için bu tür ekipmanı kullanırken uzun süre harcamamalıdır.

4 | Gürültü

Gürültülü makinelerin yoğun kullanımı nedeniyle neredeyse her şantiyede gürültü çok yaygın bir durumdur. Çekiçler gibi küçük aletler bile işitme kaybına neden olabilecek önemli miktarda gürültü oluşturabilir. Gürültü, başka sorunların ortaya çıkmasına neden olabilecek çok tehlikeli bir dikkat dağıtıcı da olabilir.

Aşırı gürültü ile ortaya çıkan tehlikeler, işveren tarafından sağlanabilecek kulak koruyucuları ve gürültü riski değerlendirmeleri kullanılarak en aza indirilebilir.

3 | Kayma, Tökezleme ve Düşmeler

Bunlar şantiyelerde yaşanan çok yaygın durumlardır ve küçük bir çürükten ölüme kadar her şeye neden olabilir. Herhangi bir ortamda olabilirler, ancak inşaat endüstrisinde, birçok inşaat alanında mevcut olan değişen araziye ek olarak, etraftaki çok çeşitli malzeme ve araçlar sayesinde günlük yaşanan olaylardır. Sitelerin kayma ve düşme riskini azaltmak için etkili bir şekilde yönetilmesi gerekir, risk olarak kabul edilen herhangi bir şey keşfedildiği anda rapor edilmelidir.

Kayma, tökezleme ve düşme ile ilgili yaralanmalar, zeminde iyi koşulların olması ve iyi aydınlatılmış alanların bulunmasıyla önlenebilir; Ayrıca, depolama ve atık toplama için sahada belirli alanların belirlenmesi de yaralanmayı önleyebilir. Son olarak, herhangi bir yüzeyin ıslak veya ıslak zemin levhaları gibi kaygan olduğu alanlarda yeterli uyarı levhaları kurulmalıdır.

2 | Nesneleri hareket ettirme

Dünyadaki inşaat sahaları, sürekli değişen ortamlar olarak bilinir ve bu da tehlikelerin çok olduğu bir alan yaratır. Bir şantiyede, vinçlerden çimento karıştırıcıları gibi daha küçük makinelere kadar sayısız hareketli nesne vardır, bu nesnelerin ve makinelerin bazıları, koşulları daha da tehlikeli hale getirebilecek düzensiz temeller üzerinde hareket eder,

Ağır makinelerin neden olduğu yaralanmaları ve ölümleri önlemek için, işçiler çevrelerindeki hareketli nesnelere yakın çalışmaktan kaçınmak için mümkün olduğunca çok çaba göstermelidir.

1 | Yüksekte çalışmak

2015-2016 döneminde, inşaat işçilerinin ölümlerinin % 25'inden fazlası yüksekten düşme ile ilişkiliydi ve bu da işçilerin ölümcül yaralanmalarının bir numaralı nedeni haline geldi. Bunu önlemek için, kendilerini bu riske maruz bırakan işçiler için zorunlu kurslar ve eğitim içeren önlemler bulunmaktadır. Bu eğitim kursları, bunlarla sınırlı olmamak üzere, iskele, merdivenler ve çatılar üzerinde güvenli bir şekilde çalışmayı içerebilir.

İngiltere'de bu eğitimi vermemek yasalara aykırıdır. Yüksekte çalışırken dikkate alınması gereken bir takım yaklaşımlar ve önlemler de vardır. Bunlar arasında, mümkün olan her yerde yüksekte çalışmaktan kaçınmak, düşme riskini azaltmak için ekstra güvenlik seviyesine sahip ekipman kullanmak ve bir güvenlik ağı gibi öğeler aracılığıyla düşme sonuçlarını en aza indirmek yer alır.

insaatnoktasi.com bir iştiraki ve ticari markasıdır.