İskenderun Demir Çelik’in Karı Azaldı

İskenderun Demir Çelik'in 4Ç2019'daki net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %77,4 oranında azalarak 259,6mn TL'ye geriledi...

İskenderun Demir Çelik’in Karı Azaldı

İskenderun Demir Çelik’in 4Ç2019 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,8 oranında azalışla 3.863mn TL olmuştur. Satışların maliyeti %14,9 oranında artış kaydetmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %71,9 azalışla 377,7mn TL olurken, brüt kar marjı 20,9 puan azalışla %9,8 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise %9,1 artışla 75,7mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden gelirler 24mn TL’yi göstermiştir. 4Ç2018’de diğer faaliyetlerden 26,4mn TL gider kaydedilmişti. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %73,9 azalışla 326mn TL olurken, faaliyet karı marjı ise 20,1 puan azalışla %8,4 olmuştur.

FAVÖK ise geçen yılın aynı dönemine göre TL bazında %66,7 oranında azalmış ve 474mn TL (80mn USD) olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise TL bazında, geçen yılın aynı döneminde %32,5 iken 4Ç2019’da %12,3’e gerilemiştir.

Şirketin ton başına FAVÖK rakamı hesaplamalarımıza göre bir önceki yılın aynı dönemindeki 188 USD/ton’dan 4Ç2019’da 57 USD/ton’a gerilemiştir. 3Ç2019 ise hesaplamalarımıza göre ton başına FAVÖK  104 USD/ ton idi.

Finansman tarafında ise şirket 4Ç2018’de 81,7mn TL net finansman geliri yazmışken 4Ç2019’da net 78mn TL finansman gideri kaydetmiştir. Şirket ayrıca 4Ç2018’deki 14,2mn TL’lik vergi giderine karşın 4Ç2019’da 183,4mn TL vergi gideri kaydetmiş ve tüm bunlara bağlı olarak ana ortaklık net dönem karı 4Ç2018’e göre %77,4 azalarak 259,6mn TL’ye gerilemiştir.

Kaynak: paraanaliz

PİYASALAR