Ereğli Demir Çelik yönetim kurulu üyelerini açıkladı

Ereğli Demir Çelik, yeni yönetim kurulu üyeleriyle ilgili KAP'a açıklamada bulundu...

Ereğli Demir Çelik yönetim kurulu üyelerini açıkladı

Şirketin KAP'a yaptığı bildiri aşağıda verilmiştir.

"Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan;


- Denetimden Sorumlu Komite'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri  Mahmut Cengiz AYDIN  ile Ali FİDAN'ın görev almalarına ve komite başkanlığına  Mahmut Cengiz AYDIN 'nın seçilmesine,

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Kurtuluş Bedri VAROĞLU ve Mahmut Cengiz AYDIN ile Yatırımcı İlişkileri Müdürü İdil ÖNAY ERGİN'in görev almalarına ve komite başkanlığına Kurtuluş Bedri VAROĞLU'nun seçilmesine,  

- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ali FİDAN ile Kurtuluş Bedri VAROĞLU'nun görev almalarına ve komite başkanlığına Ali FİDAN'ın seçilmesine,

karar verilmiştir."

insaatnoktasi.com bir iştiraki ve ticari markasıdır.