“Sektörün En Önemli Sorunu; Kârsızlık ve Risk”

TİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Eşer ile İnşaat Noktası takipçileri için yaklaşan UNICERA fuarını ve sektörün durumunu konuştuk…

Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) olarak 30. yaşınızı kutladınız. Öncelikle sizi tebrik ediyor nice başarılı yıllar diliyoruz. TİMDER olarak sektörde nasıl bir işlev görüyorsunuz. Sektörü düzenleme konusunda neler yapıyorsunuz?

Öncelikle iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederiz. 30 sene önce, sektörün önde gelen inşaat malzemeleri satıcılarının bir araya gelmesiyle kurulan derneğimizin temel amaçları; üyeler arasında birlik beraberliği sağlamak, sektör yararına bilimsel çalışmalar yaparak gerekli yayınlarla bunları duyurmak, tüketici memnuniyetini ön planda tutmak ve ticari hayat içerisinde sosyal, ahlaki değerlere uygun hareket edilmesini sağlamaktır. Kurulduğumuz günden bu yana da bu amaçlar doğrultusunda hareket ederek çalışmalarımızı sürdürdük.

Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, öncelikli misyonumuz olan üyeler arasındaki iletişimi güçlendirme ve dayanışma kültürünün yaygınlaştırılması hususlarında önemli mesafeler kat ettik. Her geçen gün sayısı artan sosyal etkinliklerimiz sayesinde, üyelerin bir araya gelerek iletişimlerinin güçlenebilmesi ve sektörel konularda fikir alışverişinde bulunabilmeleri için gerekli ortamı sağlamaya çalışıyoruz.

Güncel gelişmelere paralel olarak ekonomi, ticaret, hukuk gibi bilgilendirme ihtiyacı hissedilen birçok konuda yaptığımız konferanslarla üyelerimizin akıllarında oluşan soruların yanıtlanmasını sağlıyoruz, konuk edeceğimiz bir sonraki ismi belirlerken üyelerimizden gelen önerileri de değerlendirerek karar veriyoruz.

Organize ettiğimiz sektör toplantılarında, üyelerimizin en önemli sorunlarını gündeme taşıyarak bu sorunların çözüm yollarını bulmak için çaba gösteriyoruz.

Yine sektörümüzü daha iyi bir noktaya taşıyabilme gayesiyle 14 yıldır TİMDER Akademi eğitimlerini sürdürüyoruz. Bu eğitimler hem sektör çalışanlarının bilgi birikimlerinin artmasını sağlıyor hem de farklı firmalarda görev alan kişiler için tanışma ve sosyalleşme imkanı sunuyor.

TİMDER ve Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) iş birliğinde hayata geçirilen UNICERA İstanbul Seramik, Banyo ve Mutfak Fuarı ise sektörümüzün en önemli etkinliği olarak öne çıkıyor. Fuarımız, tüm katılımcı ve ziyaretçiler için sektörümüzün ilerleyişini yakından takip etme imkanı sunuyor ve üretici firmaların katkılarıyla sektörümüzün dünya pazarındaki konumunu her yıl biraz daha güçlendiriyor. Bu yıl 05 - 09 Şubat 2019 tarihleri arasında CNR EXPO Yeşilköy’de gerçekleşecek olan fuarımızda seramik sektörünün lider firmalarını, potansiyel alıcılarla buluşturacağız.

Sosyal faaliyetler kapsamında hayata geçirdiğimiz Geleneksel TİMDER Taner Oğuz Halı Saha Futbol Turnuvası ile de sektör çalışanlarına farklı bir aktivitede yer alma ve yine sektör çalışanlarıyla buluşma olanağı sağlıyoruz.

- TİMDER Akademi hakkında bilgi verir misiniz?

Kurulduğumuz günden bu yana en önemli amaçlarımızdan biri sektörümüzün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirebilmek için çeşitli yöntemler geliştirmek oldu. Bizler bu amaca hizmet etmesi adına 2004 yılında bir adım attık ve TİMDER Akademi’yi kurduk. 15 yıldır kesintisiz süren 199 eğitime 9.654 sektör çalışanı katıldı. Eğitime katılan sektör mensuplarımız aldıkları bilgilerle gerek kişisel gelişimlerine gerekse çalıştıkları, yönettikleri firmalarına önemli katkılar sağladı. Katılımcılarımız aldıkları eğitim sertifikalarıyla tercih edilebilir konuma geldiler.

Eğitim misyonumuz ve sektörün ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmamızın bizleri teşvik ettiği başka bir projemiz daha var. İstanbul Üniversitesi - TİMDER Yüksekokul Projemiz ile İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesindeki öğrencilerden bölümümüzü seçen gençlerimizin sektörümüzün ihtiyaçlarına uygun bir eğitim almalarını sağlıyoruz. Ayrıca üniversiteye proje kapsamında bir laboratuvar kurduk. Proje çerçevesinde öğrenciler hem staj imkanına hem de eğitimlerini tamamladıktan sonra sektörde iş imkanına sahip oluyorlar.

Ayrıca eğitim faaliyetlerimizin yanı sıra; sektör çalışanlarımızın çocuklarına ve TİMDER – İstanbul Üniversitesi Yüksekokul Projesi’nde yer alan öğrencilerimize başarı durumlarına göre burs veriyoruz.

Bununla birlikte üyelerimizden gelen talepler, yönetimimizin öngördüğü konular üzerinden sektörümüzün ihtiyaç duyduğu konularda yeni projelerimizi devreye alacağız. TİMDER’in sektör ve kamudaki güç ve etkinliğini arttıracağız.

- Türkiye zor bir dönemden geçiyor, özellikle inşaat sektöründe bir daralma söz konusu. Sektör olarak bundan nasıl etkileniyorsunuz?

Bildiğiniz gibi inşaat, ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri, zaman zaman duraksamalar yaşansa da gücünü ve etkisini kaybetmesi özellikle yakın zamanda çok olası görünmüyor. Elbette sektörün karşı karşıya kaldığı pek çok sorun var. Ülkemizde yaşanan ekonomik gelgitler inşaat sektörünü ve alt sektörlerini direkt olarak etkisi altına alıyor. Son dönemde inşa sürecinde olan ama çeşitli nedenlerle yarım kalan projeler oldu. Bu projelerin tekrar devam edebileceği bir ekonomik konjonktürün oluşması halinde durgunluğun ortadan kalkacağına inanıyoruz.

Sektörümüzde daralmanın yanı sıra firma sayısının hızlı artışından kaynaklanan sorunlar da baş gösteriyor. Kurulan firmaların büyük bir kısmı uzun vadede pazarda tutunamıyor olsalar da mevcut firmaların iş düzenlerini ve pazar paylarını elbette olumsuz etkiliyorlar. Bir de tabii fiyatların daimi olarak promosyon ve kampanyalarla aşağı çekilmesi gibi bir problemimiz var. Rekabet edebilmek adına fiyat kıran firmalar kendi kârlarını azalttıkları gibi sektöre de ciddi bir zarar veriyorlar. Bu nedenle gerçekleştirdiğimiz sektörel toplantılarda sık sık risk ve kârsızlık konularını gündeme alarak çözüm geliştirmeye çalışıyoruz.

İnşaat Noktası olarak medya partnerleri arasında yer aldığımız UNICERA Fuarı 5 Şubat'ta kapılarını açacak...

UNICERA İSTANBUL, SEKTÖRE ÇOK ÖNEMLI BIR FAYDA SAĞLIYOR

- İnşaat malzemeleri sanayisi iç pazarda sıkıntılar yaşanıyor. Fakat ihracatta güzel haberler alıyoruz. Bundan bahseder misiniz?

TİMFED Sektör Araştırma Raporu’nda da bahsedildiği gibi; inşaat malzemelerinin tamamında sanayi u¨ru¨nlerini ihraç ediyoruz ama aynı zamanda ithalat da yapıyoruz. Üru¨n gruplarının bazılarında “net ithalatçı” olurken bazılarında “net ihracatçı” konumunda yer alıyoruz. Mesela du¨nya seramik kaplama malzemeleri ihracatına baktığımızda Tu¨rkiye’nin 552 milyon USD ile “net ihracatçı” olduğunu görebiliyoruz.

İthalat ağırlıklı u¨ru¨n ve u¨ru¨n gruplarında ihracata göre daha yu¨ksek katma değerli u¨ru¨nler u¨lkeye giriyor. Tu¨rkiye ithalatının genelinde göru¨ldu¨ğu¨ gibi; dış ticaret dengesini önemli oranda “yu¨ksek katma değerli” mallar belirliyor ve bu durum dış ticaret açığının başlıca nedenlerinden biri oluyor. Tu¨rkiye “kg”, “metre”, “metrekare” olarak daha yu¨ksek miktarda mal satıyor, daha du¨şu¨k miktarda malı ise ithal ediyor. Ancak “USD/birim” değeri ithal mallarda ihraç mallarına kıyasla daha yu¨ksek oluyor. Bu da Tu¨rkiye dış ticaretinin önemli bir zaafıdır ve Tu¨rkiye’nin bu zaaftan kesinlikle kurtulması zorunludur. Katma değeri yu¨kseltmek için teknolojik yatırım ve araştırmalar söz konusu olmalı ve mutlaka öncelikli konuma gelmelidir. Bu sayede ithalat rakamlarımızda önemli bir iyileşme yakalama şansımız olacaktır.

İhracatı geliştirme noktasında yıllardır aralıksız olarak düzenlediğimiz UNICERA İstanbul, sektöre çok önemli bir fayda sağlıyor. Bu yıl 4 kıtadan 20 bini yabancı, 100 bin profesyonel ziyaretçi hedefi ile gerçekleşecek olan fuarımızda; ABD, Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve İspanya olmak üzere, Polonya, Bulgaristan, Makedonya, Rusya, Gürcistan, Libya, Fas, Cezayir, Suudi Arabistan, Katar, İran ve İsrail'in de aralarında olduğu 128 ülkeden gelecek olan alım heyetleri, katılımcılarla ikili görüşmeler yapacak. Bu görüşmelerin, ülkemizin ihracat rakamlarına önemli bir katkıda bulunmasını bekliyoruz.

- İhracatta yeni pazarlara açılmayı planlıyor musunuz?

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan Yapı Sektörü Raporu’nda da ifade edildiği gibi; dünya inşaat malzemeleri pazarında talebin yaklaşık yüzde 20’sine yakını ithalat yoluyla karşılanıyor. Dünya inşaat malzemeleri ihracatında sıralamaya baktığımızda 179,3 milyar dolar ile Çin’in en büyük ihracatçı ülke konumunda olduğunu görüyoruz. Türkiye ise 15,96 milyar dolar ile dünyanın 13. ihracatçı ülkesi konumunda yer alıyor.

İnşaat malzemeleri sanayisinin ihracatı çok sayıda alt sektörden ve çok çeşitli ürünlerden oluştuğu için ihracat pazarları da çok çeşitlilik gösteriyor. İnşaat pazarlarındaki gelişmelerin yanı sıra ihracat pazarlarımız ile olan ilişkiler de inşaat malzemesi ihracatında belirleyici oluyor. 

Avrupa Birliği’nde yaşanan inşaat sektöründeki toparlanma, ihracatı destekleyecek önemli bir unsur olacaktır. Bu nedenle hedef pazarlarımız içerisinde Avrupa ülkelerinin önemli bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. ABD pazarı da bizler için önemli fırsatlar sunuyor. ABD’de yeni yönetimin alt yapı yatırımlarına ağırlık verecek olması nedeniyle inşaat işlerinin sayısı artacaktır. Yine Rusya ve Orta Asya ülkelerinde ekonominin ve inşat sektörünün yeniden büyümesi de ihracata katkı sağlayacaktır.

"SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ SORUNU; KÂRSIZLIK VE RİSK"

- Sektörün sorunlarından bahsederek, kalite ve standartlar bakımından sektörü değerlendirir misiniz?

Sektör paydaşlarımıza içinde bulunduğumuz piyasanın en temel sorunu nedir diye sorduğumuzda aldığımız yanıt hep aynı oluyor; kârsızlık ve risk. Bu konuda yönetime geldiğimiz günden bu yana neler yapabileceğimiz üzere görüşüyor, sıklıkla üye ziyaretleri yapıyor ve çözüm yolları arıyoruz. Soruna neden olan temel faktörleri yaptığımız görüşmeler sayesinde saptayarak çeşitli çözüm yolları geliştirdik. Bu doğrultuda sektörümüzü daha iyi bir noktaya getirmek üzere faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

NİHAL ÖZKEN


 

PİYASALAR