İnşaat ve Konut Konferansı 2019’da Yapısal Reformlar Konuşuldu

Eventuum’un organize ettiği, 7. İnşaat ve Konut Konferansı sone erdi. Konferansta sektörün önemli oyuncuları ve konunun uzmanları birbiri ardına önemli sunumlar gerçekleştirdi.

Türk inşaat ve gayrimenkul sektörünün en seçkin buluşması sayılan bu yıl yedincisi düzenlenen İnşaat ve Konut Konferansı’nda “Ticaret Savaşlarında Global Sorunlar, Yerel Çözümler, Sektörün Yapısal Reformları ve Sürdürülebilirlik Stratejileri” konulu panel düzenlendi.

Panelde; İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Levent Pelesen, MTMD Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Çelimli, ETMD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cemaloğlu, TTMD Genel Sekreteri Dr. Kemal Gani Bayraktar, MÜSİAD İnşaat Sektör Kurulu Başkanı Reha Yeltekin, Hasanoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haluk Hasanoğlu konuşma yaptı.

PELESEN: KONFOR İÇİN YALITIM KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLMELİ

İZODER Isı Su Ses Ve Yangın Yalıtımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Levent Pelesen, Enerji Verimliliği, İnsan ve Binalarda Tasarruf başlıklı bir konuşma yaptı. Konuşmasında kısaca şunlara değindi: “Yazar Yuval Noah Harari “Sapiens” kitabında insanlığın kısa tarihini anlatmış ve insanın  medeniyet yolculuğunu “hayvanlardan tanrılara” ifadesi ile aktardı. İnsan toplulukları yaklaşık 11.500 yıl önce kültürel gelişimlerinin artması ve tarımın da etkisi sonucu yerleşik düzene geçmiş böylece konut kavramı sadece barınma ihtiyacından çıkarak günlük yaşam alanı ve insan hayatının geçtiği en önemli mekan haline geldi. Binaların, özellikle de konutların medeniyetin çok önemli parçaları olduğunu düşünürsek, konfor nedir, konfor şartları nelerdir? Türk Dil Kurumu sözlüğünde konfor kelimesi “Günlük hayatı kolaylaştıran maddi rahatlık” olarak tanımlanıyor. Yaşadığımız mekanlardaki konforu sağlamak o mekanlardaki iklimsel şartlar ile ilgili. Yani mekanın sıcaklığı, ortamdaki nem ve havanın hızı gibi önemli etmenlerden bahsediyoruz. İlave olarak gürültü, ortamdaki havanın ve ışığın kalitesi konforumuzu arttıracak diğer önemli maddeler. Bunun yanı sıra bina güvenliği, binanın deprem dayanımı, yangın anında tahliye süresini uzatacak önlemlerin alınması başlı başına hayati konular. Binamızın konfor, sağlık ve güvenlik şartlarını sağlaması ancak ve ancak yalıtım koşullarının iyileştirilmesi ile mümkün olabilir.”

ÇELİMLİ: ÇALIŞANLARA GÜVENLİ ÇALIŞMA KOŞULLARI SAĞLANMALI

Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Çelimli, “Yapı Sektöründe Disiplinler Arası Eşgüdüm ve Önemli Konular” hakkında önemli açıklamalarda bulundu. “Yapı uygulamalarında mimari, statik, elektrik, mekanik disiplinler arasındaki eşgüdüm sorunları ve olması gereken temel esaslar nelerdir? Tesisat Mühendisliğinin İnşaat ve Konut uygulamalarındaki önemi ve yaşam konforuna doğrudan etkileri ele alınmalıdır. Yapı uygulamaları sırasında çalışan işgücünün çağdaş ve güvenli koşullarda çalışma gerekliliği ve yapı kalitesine doğrudan etkileri paylaşılmalıdır. Tasarım ve uygulamadaki bütünselliğin önemi ve uygulama öncesi tasarım hizmetlerinin tamamen bitmiş olmasının gerekliliği ve bunun sağlanmasıyla yatırım maliyetine olumlu yansımaları mümkün olacaktır” dedi.

CEMALOĞLU: BİNALARDA ELEKTRİK TESİSATI ÇOK ÖNEMLİ

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cemaloğlu, “Elektrik Tesisat Sektörü Güncel Gelişmeleri, Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı konuşmasında, elektrik olmadan hiçbir şeyin yapılamayacağını vurguladı. Elektrik tesisatının binadaki önemine değinen Cemoloğlu şöyle konuştu: “Değişimlerin oldukça hız kazandığı dünyamızda ülkemizin elektrik sektörünün sürdürülebilir şekilde etkili kılmak için hedeflerimize uygun insan kaynağımızı, uluslararasında da kabul görmüş güncel standartlarımızın ve buna uygun şekilde üretilen ürün ve hizmetlerin kontrolünü tam ve doğru şekilde sağlamamız ve yönlendirmemiz gerekmektedir. Ülkemizin kaynakları bunu başarmak için yeterlidir.” dedi.

HASANOĞLU: YABANCIYA SATIŞTA YÜZDE 74 ARTIŞ

Hasanoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu, “Türk Ekonomisinin İtici Gücü Olarak 2019 Beklentileri” başlıklı sunumunda Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat sektörünün, 2019 yılından beklentilerine yer verdi. Konuşmasında sektör açısından 2018 yılını değerlendiren Hasanoğlu, “Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 2019 yılı yıllık programı kapsamında toplulaştırma, kamulaştırma ve imar uygulamalarının daha etkin bir biçimde hayata geçirilmesini ve emlak piyasasının daha sağlıklı işlemesini sağlayacak gayrimenkul değerleme sistemine ilişkin maddeyle sektörümüzün önümüzdeki yıl daha hareketli olacağına inanıyoruz. İmar planı izleme ve denetim için alternatif modellerin geliştirilmesi de 2019 yılı planlamasında yer alan önemli konular arasında yer alıyor. Yeni program ile imar planı izleme, değerlendirme ve denetim sistemlerinin kurulması amacı ile yine çalışmalar yapılacak ve bu çalışmaların sektörümüze ışık tutacağı kanaatindeyiz” diye konuştu.
Türkiye genelinde yabancıya konut satışlarında 2018’in 11 ayında bir önceki yıla göre yüzde 74 oranında artış olduğunu ifade eden Hasanoğlu, “Hükümetimiz tarafından yabancı yatırımcılara yönelik konut alımlarındaki vatandaşlık hakkının 250 bin dolara çekilmesi sebebiyle konut satışlarında büyük bir yükseliş yaşandı. 2018’in 11 ayında toplamda 35 bin 103 adet yabancıya konut satışı gerçekleşti. 2017’de ise 20 bin 70 adet yabancıya konut satışı gerçekleşmişti” diye konuştu.
Türkiye’de son beş yılda yabancılara yapılan konut satışlarının yüzde 82,5 oranında artış gösterdiğini belirten Hasanoğlu, “2013 yılında yabancılara satılan konut sayısı 12 bin 181 iken 2017 yılında 22 bin 234 oldu. Son beş yılda yabancılara yapılan satışların toplamı 94 bin 393 konuta ulaştı” şeklinde konuştu.

MÜSİAD İnşaat Sektör Kurulu Başkanı Reha Yeltekin, konferansta “İnşaat ve Konut Sektöründe Yurtdışı Açılımı Yol Haritası” konulu oturumda yer alarak sektörel değerlendirmelerde bulundu.

BAYRAKTAR: GÜNEŞ ENERJİSİNİ YETERİNCE KULLANMIYORUZ

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Genel Sekreteri Dr. Kemal Gani Bayraktar, Türkiye’de toplam enerjinin yüzde 70’inin binalarda ve sanayide tüketildiğini, küresel ve bölgesel gelecek ihtiyaçlarını da öngören bütünleşik tasarım ve mekanik tesisat çözümlemelerinin yüzde 50’nin üzerinde enerji tüketimini azaltacağını, özellikle güneş enerjisiyle ısıtma, soğutma, sıcak su elde edilmesi gibi sıfır karbon ve yerli yenilenebilir enerji kaynakları destekli teknolojilere ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti. Bayraktar konuşmasını şöyle tamamladı: “Çarpık yapılaşma ve niteliksiz konutların hızla yenilenmesini amaçlayan kentsel dönüşüm ve yeni bina projelerinde; sıfıra yakın enerjili çevre dostu binaların hayata geçirilmesi, etkin enerji verimliliğini sağlamada, sağlıklı çevre ve yaşam alanlarına kavuşmada önemli bir fırsat... Bu dönüşüm sağlanırken geleceğin ihtiyaçları dikkate alınıp enerji tasarrufuna yönelik bütünleşik tasarlanmış yüksek enerji korunumlu yerleşimlerde güneş, biyogaz, jeotermal kaynaklı yenilenebilir enerjilerle destekli hibrit bölgesel ısıtma ve soğutma çözümleri de ele alınmalıdır. Ekonomide yüksek büyüme fırsatlarını da sunan düşük karbonlu sürdürülebilir gelecek için insiyatif alarak değişimi yönetmek hepimizin sorumluluğudur.”

Konferans bitiminde katılımcılara, sponsorlara ve medya partnerlerine plaket sunuldu. İnşaat Noktası olarak medya partneri olduğumuz konferans sonrasında Eventuum Genel Müdürü Pınarı Kopuz, Editörümüz Nihal Özken’e plaket verdi.
 

PİYASALAR