GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 
İnşaat Noktası projesi için tahsis edilmiş insaatnoktasi.com alan adlı internet sitesinin (kısaca "İnternet Sitesi" olarak anılacaktır) tüm hakları MRP Bilgi Teknolojileri AŞ’ye (bundan böyle sözleşmede "İnşaat Noktası" olarak anılacaktır) aittir. İnşaat Noktası, İnternet Sitesi üzerinden kullanıcılar (kurumsal, bireysel üye) tarafından kendisine iletilen kişisel bilgileri, kullanıcılar hakkındaki bilgi ve belgeleri, kendi faaliyet alanı (araştırma sektörü) ile ilgili, Üyelik Sözleşmesinin amaç ve kapsamı doğrultusunda üçüncü kişilere açıklama hak ve yetkisine sahiptir. Bunun dışında, işbu bilgi ve belgeleri üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. 

MADDE 2 
Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve İnternet Sitesi'nde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, İnşaat Noktası, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmek ve bunu kullanmak hak ve yetkisine sahiptir. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacı ve bunlarla sınırlı olmaksızın kullanılabilir. 

MADDE 3 
Üyelik veya İnternet Sitesi üzerindeki çeşitli formların doldurulması ve oylamaların yapılması ve kimlik bilgilerinin doğrulanması açısından kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri ve belgeleri (ad-soyad,firma adı., telefon, adres veya eposta adresleri gibi) İnşaat Noktası’na vermeleri gerekmektedir. İnşaat Noktası, işbu sözleşmenin 1. Maddesinde belirtilen amaç dışında da, Üye tarafından kendisine iletilen ve talep edilen bilgi ve belgeleri, İnşaat Noktası’nin işbirliği içinde olduğu kişiler veya İnşaat Noktası’nin çözüm ortaklığı yaptığı firmalar tarafından/vasıtasıyla doğrudan araştırma yapmak amacıyla ve/veya işbu çözüm ortaklığı yaptığı firmalarla birebir anlaşmalarında kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılır. İnşaat Noktası tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya İnşaat Noktası internet sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; İnşaat Noktası ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veritabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir. 

MADDE 4 
Üyenin kişisel bilgileri kişinin kimliğinin doğrudan ifşa edilmesine olanak verecek şekilde, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. 

MADDE 5 
İnşaat Noktası, İnternet Sitesi içerisinde başka sitelere link verebilir. İnşaat Noktası, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. 

MADDE 6 
Kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, firma adı, adresi, telefon numarası, eposta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi ve belgeyi içermekte olup, kısaca "Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır. İnşaat Noktası, işbu gizlilik sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgi ve belgelerden herhangi birini İnşaat Noktası 'nin işbirliği içinde olmadığı firmalara ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda İnşaat Noktası, işbu gizlilik sözleşmesi hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere; 
• Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının; 
• İnşaat Noktası'nin kullanıcılarla akdettiği "Üyelik Sözleşmesi"nin ve diğer sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının; 
• Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin ve 
• Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin 
gerekli olduğu hallerdir. 

MADDE 7 
İnşaat Noktası’nin makul bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, İnşaat Noktası’nin herhangi bir kusuru olmaksızın, İnternet Site'sine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda İnşaat Noktası’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. İnşaat Noktası, kullanıcılar ve kullanıcıların İnternet Sitesi'ni kullanımına dair bilgilerini teknik bir iletişim dosyasını (Çerez Dosyası) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının internet tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, bir internet sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya kullanıcıların eposta adresinden veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için oluşturulmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. 

MADDE 8 
Kullanıcı (bireysel üye), İnternet Sitesi içerisinde yer alan ve İnşaat Noktası tarafından sağlanan hizmetlerin ve Kamuoyu Araştırmalarının kullanımı sırasında öğrendiği İnşaat Noktası’na ait bilgiyi, İnternet Sitesi içerisinde yer alan her türlü İnşaat Noktası’na ait belgeyi koruyacağını ve işbu bilgi ve belgeleri her ne suretle olursa olsun üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

MADDE 9 
İnşaat Noktası tarafından İnternet Sitesi dahilinde düzenlenen periyodik araştırmalara cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, İnşaat Noktası ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcıların içinde yer alan kitleye doğru ürünleri sunabilmek için planlama yapmak, istatistiki analiz yapmak, toplumdaki eğilimleri belirlemek, veritabanı oluşturmak ve benzeri amaçlarla kullanılmaktadır. 

MADDE 10 
'Üye, kendisine bu site vasıtasıyla ve her türlü elektronik iletişim aracıyla bu siteden gönderilecek bilgilendirme yahut talep içeren tüm iletileri almayı onaylamaktadır. İş bu sözleşmenin imzası ile elektronik ileti almayı onaylayan üye, ileti almaktan vazgeçmesi halinde bu talebini, inşaat noktasına, site içeğinde bulunan 'gönderi almak istemiyorum' butonuna basmak sureti ile bildirmelidir. İnşaat Noktası, sözü edilen bildirimi aldığı tarihten itibaren ilgili üyeye ileti göndermeyi durduracaktır.

MADDE 11
Üye tarafından kabul edilerek onaylanan 'Gizlilik sözleşmesi', İnşaat Noktası tarafından saklanır, üye, ilgili sözleşmeye profil sayfasından, üyeliği devam ettiği sürece erişebilecektir. 
Üye, sitede yer alan ve kendisine dair verilerdeki hata yahut eksiklikleri "Üye Girişi" yaptıktan sonra "Hesabım" sayfasından değiştirebilir.

MADDE 12
İşbu gizlilik sözleşmesi, Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz ekini oluşturmaktadır. İşbu gizlilik sözleşmesinden doğan, taraflar arasındaki her türlü uyuşmazlığın çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 

MADDE 13 
İnşaat Noktası, işbu gizlilik sözleşmesinin hükümlerini dilediği zaman İnternet Sitesi'nde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. İnşaat Noktası’nin değişiklik yaptığı gizlilik sözleşmesi hükümleri İnternet Sitesi'nde yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.

 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

İşbu sözleşme, sitenin sahibi ve işletmecisi olan Öztüre Çelik San ve Tic. A.Ş.(Bundan böyle İnşaatnoktası olarak anılacaktır.)

ile

Siteye üye olan kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

2. Tanımlar

Siteler: insaatnoktası.com yayın yapan internet sitesi.

İnşaatnoktası: MRP BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Üye : insaatnoktası.com üyelik adreslerinde yer alan formu doldurmuş, "Üyelik Sözleşmesi'ni okudum. Orada yazılanları aynen kabul ediyorum." ifadesinin başındaki kutucuğu işaretlemiş ve Gönder butonuna basarak üye olma sürecini tamamlamış kişi.

Üye profili : insaatnoktası.com üyelik  adresinde üyenin kendisinin verdiği bilgilerle oluşturulan, Üyelik Bilgileri, şirket bilgileri, Temel bilgiler, Yaşam tarzı, Kendi kelimeleriyle başlıklarından ve üyenin kendisi tarafından eklenen fotoğrafı, ürün fotoğrafları, firma fotoğrafları, ürün bilgileri, marka bilgilerinden tamamen kendisi sorumludur, Bilgilerin doğruluğundan üye tek başına kendisi sorumludur.

Bu bilgiler diğer üyeler ve site kullanıcıları tarafından görülebilir, üye bunu kabul etmektedir.

3. Sözleşme Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, sitede sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin İnşaatnoktası tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin İnşaatnoktası tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Hak ve Yükümlülükler

4.1. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri:

 1. Üye, üyeliği süresince, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.
 2. Siteye üye olabilmek için reşit olmak, işbu sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önceden iptal edilmemiş olmak ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmemiş olmak gerekmektedir.  Reşit olmayan, üyeliği daha önce iptal edilmiş olan ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmiş olan kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır. Üye, üyelik aşamasında ilgili internet sayfası aracılığıyla belirttiği ve "Ay, Gün, Yıl"dan oluşan doğum tarihi ile reşit olduğunu beyan etmiş olur. Reşit olmadığı, üyeliğinin daha önce iptal edilmiş olduğu ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmiş olduğu tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.
 3. Üyeİnşaatnoktası'in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple İnşaatnoktası'ten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
 4. Üyelerinsite aracılığıyla İnşaatnoktası tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan İnşaatnoktası'in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 5. Üyeler sitedeki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. İnşaatnoktasıüyeler tarafından siteye iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitesine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
 6. Üye tarafından oluşturulan üye profiliİnşaatnoktası tarafından onaylandıktan sonra sitede görüntülenir. Üye profilinde,  ticari reklam ve iletişim amacı dışında; İnşaatnoktası'in üye profilinde kişisel iletişim bilgileri bulunan üyelerin üyeliklerini iptal etme hakkı bulunmaktadır. Üye profilinde bulunan bilgiler, sitenin diğer tüm üyeleri tarafından görülebilir; üye bu bilgilerin görüntülenmemesini talep edemez. Üye profilinde bulunan bilgilerin görüntülenmesine ancak üyeliğin iptal edilmesi ile son verilir.
 7. Üyelerİnşaatnoktası'in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini,üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı İnşaatnoktası , doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.
 8. Üyelerin, kendi aralarında site aracılığıyla yaptıkları özel mesajlaşmalar da dahil olmak üzere sitede yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Üye diğer üyelere, sitenin amacına ve hukuka aykırı mesajlar gönderemez, diğer üyeleri bir başka internet sitesine yönlendiremez. Bu tür mesajlar ileten üyenin mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir ya da üyeliği iptal edilebilir.
 9. Üyenin yaptığı mesajlaşmaların toplamı İnşaatnoktası'in belirlediği ve sitenin ilgili bölümünde bildirdiği sayıdan fazla ise, mesajlar en eski tarihten başlanarak silinebilir. Üye siteye İnşaatnoktası'in belirlediği ve sitenin ilgili yerinde bildirdiği süre boyunca giriş yapmadıysa (log-in olmadıysa) tüm mesajları silinebilir.
 10. Her üyeİnşaatnoktası ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla İnşaatnoktası ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı İnşaatnoktası doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 11. Üye, site aracılığıyla diğer üyelere gönderdiği özel mesajlarda toplumsal ahlaka, genel nezaket kurallarına aykırı ifadeler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Özel mesajlar otomatik programlar ile taranabilir veya mesaj gönderilen Üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir. Bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde üyenin profili yayından kaldırılabilir, mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir, bütünüyle engellenebilir veya üyeliği tamamen iptal edilebilir.

4.2. İnşaatnoktası'in Hak ve Yükümlülükleri:

 1. İnşaatnoktası, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profilleriniüyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. İnşaatnoktası bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyelerİnşaatnoktası'in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. İnşaatnoktası tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat İnşaatnoktası tarafından yapabilir. İnşaatnoktası tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.
 2. Site üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web sitesi, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web siteninden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında İnşaatnoktası'in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 3. İnşaatnoktasısitede yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
 4. Üyenin, üyelik kayıt prosedürleri sırasında verdiği bilgiler, üye profilleri ve üyenin profiline eklediği fotoğraflar, sitenin reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir. 
 5. İnşaatnoktasısitenin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve İnşaatnoktası tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; İnşaatnoktası bu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.
 6. Teknik sorunlardan "Site"in yayınlarında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve "Site"e ulaşmaya dair ilişkin kesintilerde "Üye"nin yaşayacağı sorunlardan "İnşaatnoktası" sorumlu tutulamaz.
 7. "Site"de yayınlanan ve "Üye" profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal "İnşaatnoktası"in izni olmadan diğer internet siteninde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. "Site"de yer alan tüm içerik, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun dördüncü maddesinin yedinci bendi olan, "Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları" ile koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.

7. Diğer Hükümler

7.1. Fikri Mülki Haklar :

 1. Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (İnşaatnoktası'in fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalar) İnşaatnoktası'e aittir ve/veya İnşaatnoktası tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyelersiteden sağlanan hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve İnşaatnoktası'in fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının İnşaatnoktası'in hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı İnşaatnoktası'den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyelerİnşaatnoktası'in fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
 2. İnşaatnoktası'insiteden sağlanan hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve İnşaatnoktası'in fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmaları, İnşaatnoktasıticari markaları, sitenin ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

7.2. Sözleşmede Değişiklik :

İnşaatnoktası, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7.3. Mucbir Sebepler :

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, İnşaatnoktası işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, İnşaatnoktası için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için İnşaatnoktası'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve İnşaatnoktası'in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

7.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki Anlaşması :

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7.5. Sözleşmenin Fesih Şekilleri :

İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek,üyenin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

İnşaatnoktasıüyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle İnşaatnoktası'in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

 

insaatnoktasi.com bir iştiraki ve ticari markasıdır.