ULUS MÜHENDİSLİK ÇEVRE DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ SAĞ. VE GÜV. LTD. ŞTİ.

ULUS MÜHENDİSLİK ÇEVRE DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ SAĞ. VE GÜV. LTD. ŞTİ. Geri Dönüşüm/Hurda

Cevizli Mah. Tugay Yolu Füsun Sok. Şen yuva Apt. No:3 D:2 İSTANBUL/MALTEPE 

Hakkında

Her bir eşya üretim faaliyeti, doğası gereği, doğal kaynak kullanırken, üretimi esnasında da çevre kirleticileri (hava, su, toprak kirleticileri) meydana getirir. Çevre danışmanlık hizmeti, genel olarak; bu doğal kaynakların daha etkili ve verimli kullanılmasının yanında, meydana gelen kirleticilerin, çevrenin dengesini ve sağlığını bozmadan, mühendislik yöntemleriyle, önlenmesi ve/veya azaltılması sağlayarak, çevreye olabilecek etkilerinin en az düzeye indirecek şekilde yönetilmesi işidir.

Ulus Mühendislik Çevre Danışmanlık Eğitim İş Sağ. Ve Güv. Ltd. Şti. olarak “çevre danışmanlık hizmetini” bir meslek olarak görmenin ötesinde; halk sağlığını koruyan, bizim ve gelecek kuşakların, sağlıklı, dengeli ve temiz bir çevrede huzur içinde yaşamasını sağlayan bir hizmet olarak görmekteyiz.

İnsanların; huzur ve sağlık içinde yaşayabilmeleri için temiz bir doğaya ihtiyaç vardır. İnsanın en temel hakkı temiz hava solumak, temiz su ve temiz bir çevrede yaşama hakkıdır. Anayasamızın 56. Maddesi ile de bu hak güvence altına alınmıştır.

T.C. Anayasamızın, 56. Maddesi; “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. “ demektedir. Bu ilkeden hareketle; Ulus Mühendislik Çevre Danışmanlık Eğitim İş Sağ. Ve Güv. Ltd. Şti. olarak; Ülkemizde ve dünyada yaşanan çevre sorunlarının da farkında olarak, çevre değerlerine sahip çıkılması ve çevrenin korunması için hizmet vermektedir.Her bir eşya üretim faaliyeti, doğası gereği, doğal kaynak kullanırken, üretimi esnasında da çevre kirleticileri (hava, su, toprak kirleticileri) meydana getirir. Çevre danışmanlık hizmeti, genel olarak; bu doğal kaynakların daha etkili ve verimli kullanılmasının yanında, meydana gelen kirleticilerin, çevrenin dengesini ve sağlığını bozmadan, mühendislik yöntemleriyle, önlenmesi ve/veya azaltılması sağlayarak, çevreye olabilecek etkilerinin en az düzeye indirecek şekilde yönetilmesi işidir.

Ulus Mühendislik Çevre Danışmanlık Eğitim İş Sağ. Ve Güv. Ltd. Şti. olarak “çevre danışmanlık hizmetini” bir meslek olarak görmenin ötesinde; halk sağlığını koruyan, bizim ve gelecek kuşakların, sağlıklı, dengeli ve temiz bir çevrede huzur içinde yaşamasını sağlayan bir hizmet olarak görmekteyiz.

İnsanların; huzur ve sağlık içinde yaşayabilmeleri için temiz bir doğaya ihtiyaç vardır. İnsanın en temel hakkı temiz hava solumak, temiz su ve temiz bir çevrede yaşama hakkıdır. Anayasamızın 56. Maddesi ile de bu hak güvence altına alınmıştır.

T.C. Anayasamızın, 56. Maddesi; “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. “ demektedir. Bu ilkeden hareketle; Ulus Mühendislik Çevre Danışmanlık Eğitim İş Sağ. Ve Güv. Ltd. Şti. olarak; Ülkemizde ve dünyada yaşanan çevre sorunlarının da farkında olarak, çevre değerlerine sahip çıkılması ve çevrenin korunması için hizmet vermektedir.Her bir eşya üretim faaliyeti, doğası gereği, doğal kaynak kullanırken, üretimi esnasında da çevre kirleticileri (hava, su, toprak kirleticileri) meydana getirir. Çevre danışmanlık hizmeti, genel olarak; bu doğal kaynakların daha etkili ve verimli kullanılmasının yanında, meydana gelen kirleticilerin, çevrenin dengesini ve sağlığını bozmadan, mühendislik yöntemleriyle, önlenmesi ve/veya azaltılması sağlayarak, çevreye olabilecek etkilerinin en az düzeye indirecek şekilde yönetilmesi işidir.

Ulus Mühendislik Çevre Danışmanlık Eğitim İş Sağ. Ve Güv. Ltd. Şti. olarak “çevre danışmanlık hizmetini” bir meslek olarak görmenin ötesinde; halk sağlığını koruyan, bizim ve gelecek kuşakların, sağlıklı, dengeli ve temiz bir çevrede huzur içinde yaşamasını sağlayan bir hizmet olarak görmekteyiz.

İnsanların; huzur ve sağlık içinde yaşayabilmeleri için temiz bir doğaya ihtiyaç vardır. İnsanın en temel hakkı temiz hava solumak, temiz su ve temiz bir çevrede yaşama hakkıdır. Anayasamızın 56. Maddesi ile de bu hak güvence altına alınmıştır.

T.C. Anayasamızın, 56. Maddesi; “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. “ demektedir. Bu ilkeden hareketle; Ulus Mühendislik Çevre Danışmanlık Eğitim İş Sağ. Ve Güv. Ltd. Şti. olarak; Ülkemizde ve dünyada yaşanan çevre sorunlarının da farkında olarak, çevre değerlerine sahip çıkılması ve çevrenin korunması için hizmet vermektedir.

Firma Bilgileri

  • ONUR CAN GÖÇEN
    Mühendis

Ürünler

Çevresel Etki Değerlendirme
Çevre Danışmanlık Hizmetleri
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
Atık Yönetim Planı/Entegre Atık Yönetim Planı Danışmanlığı
Su ve Atıksu Arıtma Tesisi Danışmanlığı
İş Sağlığı Ve Güvenliği (İSG)

Mesaj Gönder


Bizi takip edin