AKUDER

AKUDER DERNEKLER

Ali Rıza Gürcan Cd. Çırpıcı Yolu No: 1 Meridyen İş Merkezi Kat:5 Daire: 504-505 İSTANBUL/GÜNGÖREN 

Hakkında

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 31.08.2004 / 25569 Sayılı Resmi Gazete’de   “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü(APAK) Yönetmeliği”  yayımlanmış ve 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden bertarafına kadar geçen süreçte, doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, geri kazanımı ya da bertarafı için toplama sisteminin kurulmasına ve yönetim planının oluşturulmasına yönelik prensip ve politikaların belirlenmesini sağlamaktır.

Bu kapsamda üyeleri adına, APAK Yönetmeliği’ nden doğan yükümlülükleri yerine getirebilmek ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla 17.11.2004 tarihinde, Türkiye’ de sektörün lideri konumundaki akümülatör üreticileri ve geri kazanım sanayicileri tarafından AKÜDER– Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği kurulmuştur.

Atık akümülatörlerin yönetimi hususunda ilk kez 11.01.2005 tarihinde yetkilendirilen AKÜDER, 04.05.2015 / 5993 sayılı Yetkilendirme Usul ve Esasları Genelgesi doğrultusunda 17.05.2016 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 10 yıl süre ile yeniden yetkilendirilmiştir.

Derneğimiz, kullanım ömrünü tamamlamış akümülatörlerin yönetiminin, mevzuat hükümleri doğrultusunda gerçekleşmesini sağlamak amacıyla ilgili Bakanlıklar, diğer kamu kurum ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapmaktadır.

AKÜDER' in, amaçları doğrultusunda gerçekleştirdiği faaliyetlerin hedefi ise, APAK Yönetmeliği' nde  % 90 olarak tanımlanan Depozito Oranına ulaşmak; böylelikle hem çevrenin korunmasına, hem de kurşun geri kazanımı ile ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.

Firma Bilgileri

Ürünler

AKÜMÜLATÖR
Atık Akümülatör

Mesaj Gönder

PİYASALAR